Welkom bij de Gemeente Baarle-Nassau
U bevindt zich hier:

Braam V.T.M.

Vincent Braam
Braam V.T.M.

Functie

  • Burgemeester

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • Bestuurlijke en juridische zaken
  • Handhaving
  • Burgerzaken
  • Facilitaire zaken
  • Communicatie en voorlichting
  • Coƶrdinatie en beleid regionale samenwerking

Gemeente

Postbus 105,
5110 AC Baarle-Nassau
013-5075200

Digitaal

vbraam@baarle-nassau.nl

Nevenfuncties

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht van bureau Jeugdzorg Noord Brabant (bezoldigd)