Welkom bij de Gemeente Baarle-Nassau
U bevindt zich hier:

Gemeentelijke financiën

De gemeente krijgt ongeveer 80 procent van haar inkomsten van het Rijk. Afhankelijk van het aantal inwoners, de oppervlakte en een aantal speciale omstandigheden krijgt elke gemeente een bijdrage uit het zogeheten Gemeentefonds: de algemene uitkering. Ook bestaat er een aantal specifieke uitkeringen van het Rijk, bijvoorbeeld te behoeve van sociale voorzieningen en onderwijs.
Naast de bijdrage uit Den Haag krijgt de gemeente geld van haar eigen burgers. Deze overige 20 procent wordt op de volgende wijze geïnd.

  • Via gemeentelijke belastingen (zoals onroerendezaakbelasting)
  • Via rechten (zoals rioolrecht en parkeerheffingen)
  • Via tarieven (zoals toegang zwembad en parkeertarieven)
  • Via leges (zoals de kosten voor een ID-bewijs of een omgevingsvergunning). Alle tarieven staan in de legesverordening  (119 KB)

Ieder jaar wordt er een begroting vastgesteld voor het jaar wat daarop volgt. Daarnaast wordt na afloop van elk jaar een jaarrekening vastgesteld. De begrotingen en jaarstukken kunt u op deze website inzien.