Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie is verantwoordelijk voor een optimale dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen en voor het opstellen en uitvoeren van beleid.