Beroep of bedrijf aan huis

Als u een beroep of bedrijf aan huis wilt starten, moet u om te beginnen bij de gemeente nagaan of dat binnen het bestemmingsplan past. In sommige gevallen is dat geen enkel probleem. In andere gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vooroverleg

Maak gebruik van het formulier vooroverleg WABO. Bij de beslissing of u wel of geen afwijking van het bestemmingsplan krijgt, kijkt het college onder meer naar:

  • de ruimtelijke uitwerking die het gebruik heeft, gelet op de aard, omvang en intensiteit
  • de hinder voor het woonmilieu en de invloed op het verkeer (denk ook aan parkeren)
  • de ruimtelijke uitstraling, die moet passen bij de woonfunctie van het pand of perceel
  • de oppervlakte die voor het bedrijf of beroep gebruikt gaat worden.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Baarle- Nassau, via 14 013/ +31 (0)13 - 507 5200 of info@baarle-nassau.nl.

Links

Downloads