Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt waar u mag bouwen en hoe u gronden en gebouwen mag gebruiken binnen de gemeente Baarle-Nassau. Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Maar ook bijvoorbeeld of u uw woning mag uitbreiden of een berging mag bouwen.

LET OP: Stukken inzien? Laat ze toesturen of kijk op www.overheid.nl

Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus en de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven, hebben we onze openingstijden aangepast. We bieden zoveel mogelijk diensten digitaal aan. Zo kunt u tijdelijk stukken die ter inzage liggen thuis inkijken. U kunt niet naar het gemeentehuis komen om stukken in te zien.

Via www.overheid.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u al stukken digitaal inzien.

Daarnaast bieden we nu tijdelijk de mogelijkheid om stukken per mail of per post te ontvangen. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Neem dan contact op met ons via 14 013 of info@baarle-nassau.nl.

Wat is het geldende bestemmingsplan op mijn stuk grond?

Alle digitale bestemmingsplannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op adres, op naam van een bestemmingsplan en op het ID-nummer (de digitale naam van een bestemmingsplan).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via info@baarle-nassau.nl of via telefoon: 14 013.

Gelden er nog niet-digitale bestemmingsplannen?

Sinds 2010 is het digitale bestemmingsplan leidend en niet de papieren of Pdf-versie. Er zijn nog een aantal bestemmingsplannen geldig van voor die datum. Die vindt u niet op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Van enkele plannen zijn pdf-versies beschikbaar:

Voor de overige locaties en meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via info@baarle-nassau.nl of via telefoon: 14 013.

Bestemmingsplannen die in procedure zijn

Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Voor vaststelling doorloopt een bestemmingsplanprocedure een aantal vaste stappen. Hier onder vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn:

Voorbereidingsbesluiten

Voorontwerp bestemmingsplannen in procedure

Ontwerp bestemmingsplannen in procedure

Vastgestelde bestemmingsplannen (beroepsfase)

Waar vind ik de gemeentelijke structuurvisie?

De gemeente heeft op 26 juni 2019 als structuurvisie de ’Omgevingsvisie gemeente Baarle-Nassau’ vastgesteld. Meer informatie daarover vindt u hier.