Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt waar u mag bouwen en hoe u gronden en gebouwen mag gebruiken binnen de gemeente Baarle-Nassau. Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Maar ook of u uw woning mag uitbreiden of een berging mag bouwen.

Wat is het geldende bestemmingsplan op mijn stuk grond?

Alle digitale bestemmingsplannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op adres, op naam van een bestemmingsplan en op het ID-nummer (de digitale naam een bestemmingsplan).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via info@baarle-nassau.nl of via telefoon: 14 013.

Voorbereidingsbesluit

  • Voorbereidingsbesluit Grens 32

Onherroepelijk

Bebouwde kom Baarle-Nassau én Ulicoten

Bebouwde kom Baarle-Nassau

Bebouwde kom Ulicoten

Buitengebied 

Vernietigd

Voorbereidingsbesluiten

Voorbereidingsbesluit opslag vuurwerk

Downloads