Coördinatieregeling Ontwerp bestemmingsplan en Ontwerp omgevingsvergunning Molenstraat 4 te Ulicoten, 1e herziening

Herziening

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het bestemmingsplan wordt gecoördineerd voorbereid met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het plan aan de Molenstraat 4 in Ulicoten.

Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ‘Molenstraat 4 te Ulicoten, 1e herziening’ liggen met ingang van 11 februari 2020 tot en met 24 maart 2020 voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan of welke ontwerp omgevingsvergunning uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Attenderingsservice

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.