Coördinatieregeling Ontwerp wijzigingsplan en Ontwerp omgevingsvergunning Gorpeind 8, Baarle-Nassau

Door initiatiefnemer is een herziening van het wijzigingsplan voor de locatie opgesteld. Het wijzigingsplan wordt gecoördineerd voorbereid met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het plan aan de Gorpeind 8 in Baarle-Nassau.

Het wijzigingsplan voorziet in de bestemmingswijziging van agrarisch bedrijf naar paardenhouderij. De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van een binnenrijhal met bijbehorende voorzieningen. Het ontwerp wijzigingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp wijzigingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp wijzigingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ‘Gorpeind 8’ liggen met ingang van 5 maart 2020 tot en met 15 april 2020 voor 6 weken ter inzage. Wij moeten uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk wijzigingsplan of welke ontwerp omgevingsvergunning uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Attenderingsservice

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.