Ontwerp bestemmingsplan Camping Ponderosa, Ulicoten

Het ontwerp bestemmingsplan Camping Ponderosa maakt de uitbreiding van de camping met 2 ha mogelijk. De uitbreiding van de camping wordt gecombineerd met de aanleg van de ecologische verbindingszone rondom het uit te breiden deel van de camping.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Camping Ponderosa ligt van 15 oktober 2019 tot en met 25 november 2019 voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. 

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruud Krol, per mail via ruudkrol@abg.nl of telefonisch via 088-3821450 

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan over iets in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.

Links

Downloads