Ontwerp bestemmingsplan Chaamseweg-Hazenberg 21 Ulicoten

Met dit bestemmingsplan wordt de bestemming van Chaamseweg-Hazenberg 21 in Ulicoten gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Tevens wordt als nevenfunctie een Horse&Bed mogelijk gemaakt. 

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Chaamseweg-Hazenberg 21 ligt van 29 oktober 2019 tot en met 9 december 2019 voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. 

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Ruud Krol, per mail via Ruudkrol@abg.nl of telefonisch via 088-3821450. 

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.