Bekendmaking Ontwerp bestemmingsplan Gierlestraat 1-3, Baarle-Nassau

Door initiatiefnemer is een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie opgesteld. Het bestemmingsplan maakt een bedrijf gericht op de industriële en agro-automatisering mogelijk.

Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Iedereen heeft de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 10 maart 2020 tot en met 20 april 2020 voor 6 weken ter inzage. Wij moeten uw zienswijze binnen deze termijn hebben ontvangen. De zienswijze moet zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan of welke ontwerp omgevingsvergunning uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.