Bekendmaking ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan Gierlestraat 50 Baarle-Nassau

De initiatiefnemer wil één nieuwe vrijstaande woning bouwen aan de Gierlestraat. De locatie van de woning is aan de noordzijde van de Gierlestraat, tussen de Turnhoutseweg en de Wiekenweg.

Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0744.BPGierlestraat50-ON01.

Iedereen kan een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Gierlestraat 50 Baarle-Nassau’ ligt met ingang van 31 maart 2020 tot en met 12 mei 2020 voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan of welke ontwerp omgevingsvergunning uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. U krijgt dan automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Meld u aan op www.overheid.nl/attenderingsservice en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.