Ontwerp bestemmingsplan Heihoef 3 te Ulicoten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat van 15 december 2022 tot en met 25 januari 2023 ter inzage ligt:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Heihoef 3 te Ulicoten’, met bijbehorende documenten met als IMRO-nummer NL.IMRO.1744.BPheihoef3-ON01.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?

Met het ontwerp bestemmingsplan wordt de cultuur historische woning aan de Heihoef 3 te Ulicoten gesplitst in 2 wooneenheden.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 15 december 2022 tot en met 25 januari 2023 voor 6 weken ter inzage.

  1. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.1744.BPheihoef3-ON01.

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Singel 1 5111 CC te Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Marijke van Gils, bereikbaar via marijkevangils@abg.nl.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

U kunt een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen van 15 december 2022 tot en met 25 januari 2023. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen.

Schriftelijk kunt u uw zienswijze als volgt indienen:

U kunt uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, Singel 1 5111 CC Baarle-Nassau.
In de brief geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten.

Mondeling kunt u uw zienswijze als volgt indienen:

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan neemt u contact op met de behandelend medewerker, Marijke van Gils, bereikbaar via marijkevangils@abg.nl.