Ontwerp bestemmingsplan ‘Hooiberg 3 te Castelre’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat van 25 mei tot en met 5 juli 2023 ter inzage ligt: Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hooiberg 3 te Castelre’, met bijbehorende documenten met als IMRO- nummer NL.IMRO.0744.BPhooiberg3-ON01.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?

Met het ontwerp bestemmingsplan wordt het bouwvlak van Hooiberg 3 in Castelré uitgebreid om extra sleufsilo’s en bijhorende erfverharding aan te leggen.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 25 mei 2023 tot en met 5 juli 2023 voor 6 weken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPhooiberg3-ON01.

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Singel 1 te Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl , door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Marijke van Gils, bereikbaar via marijkevangils@abg.nl.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

U kunt een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen van 25 mei 2023 tot en met 5 juli 2023. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen.

Schriftelijk kunt u uw zienswijze als volgt indienen:

  • U kunt uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, Singel 1 5111 CC te Baarle-Nassau

In de brief geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten.

Mondeling kunt u uw zienswijze als volgt indienen;

  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan neemt u contact op met de behandelend medewerker, Marijke van Gils, bereikbaar via marijkevangils@abg.nl.