Ontwerp bestemmingsplan Huisvennen 1 in Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau hebben in haar vergadering besloten het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Huisvennen 1’ ter inzage te leggen. Dit ontwerp bestemmingsplan betreft het wijzigen van de bestemming ´agrarisch´ naar de bestemming ´wonen´, zodat op de locatie Huisvennen 1 één ruimte-voor-ruimte-woning gerealiseerd kan worden. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPHuisvennen1-ON01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Huisvennen 1 ligt met ingang van 14 juli 2020 tot en met 24 augustus 2020, voor zes weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC in Baarle-Nassau.

Het ontwerp bestemmingsplan Huisvennen 1 ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor te Baarle-Nassau. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, de heer A. van der Zwaluw, bereikbaar via tel.: 088-3821453.