Ontwerp bestemmingsplan Leliestraat 10 te Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat van 15 augustus 2023 tot en met 25 september 2023 ter inzage ligt: Het ontwerpbestemmingsplan Leliestraat 10 te Baarle-Nassau, met bijbehorende documenten met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPLeliestraat10-ON01

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?

Dit ontwerpbestemmingsplan betreft het realiseren van een woning op Leliestraat, naast nr 8 te Baarle-Nassau.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 15 augustus 2023  tot en met 25 september 2023  voor 6 weken ter inzage.  

Digitaal kunt u de stukken inzien via:

  • Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPLeliestraat10-ON01

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Singel 1 te Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Joost Hermus, bereikbaar via tel.: 14-013.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

U kunt een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen van 15 augustus 2023 tot en met 25 september 2023. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen.

Schriftelijk kunt u uw zienswijze als volgt indienen:

  • U kunt uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, 5110 AC Baarle-Nassau.

In de brief geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten.

Mondeling kunt u uw zienswijze als volgt indienen:

  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan neemt u contact op met de behandelend medewerker, Joost Hermus, bereikbaar via 14-013.