Ontwerp bestemmingsplan Loveren 16B, Baarle-Nassau met ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau hebben besloten het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Loveren 16B, Baarle-Nassau’ en het ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai ter inzage te leggen. Met het ontwerp bestemmingsplan wordt een bouwvlak toegevoegd aan de bestaande woonbestemming, waardoor het mogelijk is om maximaal één woning te bouwen. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPLoveren16b-ON is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai

Het ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai ziet op het vaststellen van een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai tot maximaal 53 dB als gevolg van verkeersgeluid van Loveren.

Het indienen van een zienswijze

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Loveren 16B, Baarle-Nassau’ en ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai liggen met ingang van 24 augustus 2021 tot en met 4 oktober 2021 voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Indien u het bestemmingsplan fysiek wil inzien dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, Kristie Huijskens, bereikbaar via de mail: kristiehuijskens@abg.nl of het algemene telefoonnummer 14 013.