Ontwerp bestemmingsplan Maaijkant 11 - 2021

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dit ontwerp bestemmingsplan betreft de locatie aan de Maaijkant 11 te Ulicoten waar een varkenshouderij gevestigd is. Het plan voorziet in nagenoeg volledig vervangende nieuwbouw maar voldoet aan de regels van het huidige bestemmingsplan. Uitzondering betreft het landschapsplan d.d. 8 december 2014. Het geldende landschapsplan belemmert op enkele plekken de nieuw te realiseren stallen. Omdat het landschapsplan onderdeel uitmaakt van de regels in het bestemmingsplan, moet het in de huidige vorm uitgevoerd worden. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in het juridisch planologisch kader waarbinnen de nieuwe planopzet, inclusief landschappelijke inpassing, mogelijk wordt gemaakt.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Maaijkant 11 - 2021’ ligt van 28 december 2021 tot en met 7 februari 2022, voor zes weken ter inzage. Uw zienswijze moeten wij binnen deze termijn hebben ontvangen. In uw zienswijze moeten in ieder geval uw naam, adres, handtekening en datum staan. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met dhr. A. van der Zwaluw, bereikbaar via telefoonnummer 088 – 3821453 of mailadres alexvanderzwaluw@abg.nl.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.