Ontwerp bestemmingsplan “Oordeelsestraat 15a/17” in Baarle-Nassau

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat van 19 oktober 2021 tot en met 29 november 2021 ter inzage ligt:

  1. Het ontwerp bestemmingsplan “Oordeelsestraat 15a/17”

Ontwerp bestemmingsplan “Oordeelsestraat 15a/17

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming “agrarisch gebied” in de bestemming “maatschappelijk”. Initiatiefnemer is voornemens om op Oordeelsestraat 17 de dagbestedingsactiviteiten van Zorgboerderij De Hardel Hoeve uit te breiden door nieuwe functies aan te bieden, zoals een belevingstuin, horeca, ijsmakerij en een winkeltje. Daarnaast biedt het bestemmingsplan een mogelijkheid om beschermd wonen te faciliteren. In het bestemmingsplan worden twee (voormalige) veehouderijen gesaneerd. Op de Oordeelsestraat vinden, conform het bestemmingsplan enkel nog akkerbouwactiviteiten plaats. De Oordeelsestraat 17a zal in zijn geheel worden gebruikt voor de exploitatie van zorgboerderij De Hardel Hoeve.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. U kunt in uw Zienswijze reageren op de inhoud van het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan “Oordeelsestraat 15a/17” ligt gedurende 6 weken, van 19 oktober 2021 tot en met 29 november 2021 ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u duidelijk aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau.

Hoe kunt u de stukken inzien?

  1. het ontwerp bestemmingsplan is in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
  2. het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis in Rijen. Indien u gebruik wil maken van deze inzagemogelijkheid raden wij u aan een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door bellen naar ons algemene nummer 14 0161 of door te mailen naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen kunt u vragen naar de behandelend medewerker, dhr. A. van der Zwaluw, bereikbaar via telefoonnummer 088 – 3821453.