Ontwerp bestemmingsplan Schaluinen 11 Baarle-Nassau

Op de locatie Schaluinen 11 te Baarle-Nassau, gelegen in het buitengebied, bestaat het voornemen voor de realisatie van een kleinschalig hotel met ontbijtruimte en restaurant, ingepast in een landschapstuin met zwemvijver. Het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2008” staat de ontwikkeling hiervan niet toe.

Door initiatiefnemer is daarom een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. onder het nummer NL.IMRO.0744.BPSSchaluinen11-ON01

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Schaluinen 11 Baarle-Nassau ligt met ingang van 4 juni 2019 voor 6 weken ter inzage, tot en met 15 juli. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met D. Verhaak-Kruit, per mail via deniseverhaak@abg.nl of telefonisch via 088-3821452.