Ontwerp bestemmingsplan 'Stationsstraat 7-7b en 11 te Baarle-Nassau'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat van 28 juni 2022 tot en met 8 augustus 2022 ter inzage ligt:

  • Het ontwerpbestemmingsplan 'Stationsstraat 7-7b en 11 te Baarle-Nassau', met bijbehorende documenten. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0744.BPstationsstraat7-ON01

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?

Dit ontwerpbestemmingsplan gaat over het slopen van de bestaande bebouwing en hiervoor in de plaats een nieuw gebouw op te richten met een commerciƫle ruimte van circa 250 m2 en 10 appartementen aan de Stationsstraat 7-7b en 11 in Baarle-Nassau.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 28 juni 2022 tot en met 8 augustus 2022 voor zes weken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0744.BPstationsstraat7-ON01

Ook kunt u de stukken inzien bij het gemeentehuis in Baarle-Nassau. Dat kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, Singel 1 te Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid maakt u een afspraak met ons klantcontactcentrum. Dat kan online, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of te mailen naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen maakt u een afspraak met de behandelend medewerker, J. Gruter, bereikbaar via telefoonnummer 088-3821291.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

U kunt een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen van 28 juni 2022 tot en met 8 augustus 2022. Uw zienswijze moeten wij binnen deze termijn hebben ontvangen.

U kunt uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

In de brief geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten.

U kunt ook mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Neemt u dan contact op met de behandelend medewerker, J. Gruter, bereikbaar via 088-3821291.