Ontwerp wijzigingsplan Hoogbraak 46 te Baarle-Nassau met ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau hebben in hun vergadering besloten het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Hoogbraak 46 te Baarle-Nassau’ en het ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai voor eenieder ter inzage te leggen. Met het ontwerp wijzigingsplan worden twee grondgebonden woningen toegevoegd en het huidige pand omgezet naar een woonbestemming. Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.WPhoogbraak46-ON01 is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai

Het ontwerpbesluit Hogere waarde wegverkeerslawaai ziet op het vaststellen van een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai tot maximaal 62 dB als gevolg van verkeersgeluid van Hoogbraak.

Het indienen van een zienswijze

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Hoogbraak 46 te Baarle-Nassau’ en ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai liggen met ingang van 30 november 2021 tot en met 11 januari 2021 voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Indien u het bestemmingsplan fysiek wilt inzien dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, Judith Gruter, bereikbaar via de mail: judithgruter@abg.nl of het algemene telefoonnummer.