Ontwerp wijzigingsplan Hoogstratensebaan 97, Castelre

Met het ontwerp wijzigingsplan wordt op de Hoogstratensebaan 97 in Castelre de bestemming gewijzigd van ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’.

Door initiatiefnemer is een wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp wijzigingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp wijzigingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp wijzigingsplan Hoogstratensebaan 97 ligt met ingang van 6 mei 2021 tot en met 16 juni 2021, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk wijzigingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan het college van B&W van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC te Baarle-Nassau.

Voor informatie over dit wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Desirée van Zaalen, per mail via DesireevanZaalen@abg.nl of telefonisch via 088-3821114.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.