Ontwerp wijzigingsplan Oude Strumpt 12 in Ulicoten

Aan de Oude Strumpt 12 wordt de bestemming gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Het gaat alleen om een functiewijziging.

Herziening

Initiatiefnemer stelde een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie op. Bij het ontwerp wijzigingsplan horen verschillende onderzoeken. Het ontwerp wijzigingsplan kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze te geven. Het ontwerp wijzigingsplan ‘Oude Strumpt 12 in Ulicoten’ ligt van 6 augustus tot en met 16 september 2019 ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn bij ons binnen zijn met daarbij uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan over welk wijzigingsplan uw zienswijze gaat en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Voor informatie over dit wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de heer Olthof. Zijn mailadres is nielsolthof@abg.nl of bel ons algemene nummer 14013.

Attenderingsservice

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid; www.overheid.nl/attenderingsservice. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Zo bent u altijd op de hoogte van de plannen in uw buurt.