Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Postel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau hebben besloten het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Landgoed Postel’ voor eenieder ter inzage te leggen. Dit ontwerpbestemmingsplan betreft de realisatie van een landgoed aan de Postel te Ulicoten.

Het ontwerp bestemmingsplan Landgoed Postel met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPLgPostel-ON01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Landgoed Postel met bijbehorende stukken ligt met ingang van 14 augustus 2020 tot en met 24 september 2020, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor te Baarle-Nassau. Indien u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, Bart van Strien, bereikbaar via tel.: 088-3821650.