Ontwerpwijzigingsplan Heihoef 1 Ulicoten

Door initiatiefnemer is een nieuw wijzigingsplan voor de locatie opgesteld. Het wijzigingsplan maakt een functiewijziging van agrarisch naar wonen mogelijk. De huidige bedrijfswoning wordt omgezet in een reguliere woning. Het ontwerpwijzigingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerpwijzigingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 28 juli 2020 tot en met 7 september 2020 voor 6 weken ter inzage. De IMRO-code is: NL.IMRO.0744.WPheihoef1-ON01.

Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan of welke ontwerp omgevingsvergunning uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.