Ontwerp bestemmingsplan Strijbeekseweg 51, Strijbeek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat van 13 januari 2023 tot en met 23 februari 2023 ter inzage ligt: Het ontwerpbestemmingsplan ‘Strijbeekseweg 51’, met bijbehorende documenten met als IMRO-nummer NL.IMRO.1723.BPStrijbeeksewg51-ON01.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?

Met het ontwerp bestemmingsplan wordt de bestemming van de Strijbeekseweg 51 in Strijbeek gewijzigd van Agrarisch- Agrarisch Bedrijf (intensieve veehouderij) naar de bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van drie woon-werk kavels.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 13 januari 2023 tot en met 23 februari 2023 voor zes weken ter inzage.  

Digitaal kunt u de stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.1723.BPStrijbeeksewg51-ON01.

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Alphen-Chaam. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Willibrordplein 1 te Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@alphen-chaam.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Hilda Schefferlie, bereikbaar via hildaschefferlie@abg.nl.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen? 

U kunt een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen van 13 januari 2023 tot en met 23 februari 2023. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen.

Schriftelijk kunt u uw zienswijze als volgt indienen:

  • U kunt uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam, 5130 AA Alphen NB

In de brief geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten.

Mondeling kunt u uw zienswijze als volgt indienen:

  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan neemt u contact op met de behandelend medewerker, Hilda Schefferlie, bereikbaar via hildaschefferlie@abg.nl.