Bodem en grond

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen.

Omgevingsvergunning

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. U weet dan of uw bouwplannen:

  • vergunningsvrij zijn
  • of u ze moet melden bij de gemeente
  • of u hiervoor een vergunning moet aanvragen

Plaatsen tijdelijke container

Voor het plaatsen van een tijdelijke container op de openbare weg hoeft u geen vergunning aan te vragen. U dient wel rekening te houden met de Algemene voorschriften (PDF, 296 kb)  voor tijdelijke containers.

Bodem

De kwaliteit van de bodem speelt een rol bij onder meer bouwplannen, herinrichting van stadsdelen, civieltechnische werken, het verlenen van milieuvergunningen, etc. Bij deze activiteiten zijn diverse partijen betrokken. Al deze partijen hebben behoefte aan duidelijke regels voor het omgaan met de bodemkwaliteit en het toepassen van partijen grond en baggerspecie. Tevens willen de gemeenten hun bodemkwaliteit duurzaam beheren. Dat betekent onder meer dat hergebruik van vrijkomende grond efficiënt en verantwoord moet plaatsvinden.

Het bodembeleid zoals beschreven in de beheernota (PDF, 2.083 kb)  maakt het mogelijk om vrijkomende grond zoveel mogelijk in de regio her te gebruiken. Zowel de interne gemeentelijke uitvoeringsorganisatie als externe partijen hebben hier profijt van.

Bodemstukken

Grondprijzen

Grondprijzen 2019 exclusief BTW

 

Grondprijzen 2017 exclusief BTW
Sociale huurBaarle-NassauUlicoten
kavel t/m 120 m2€ 20.000€ 20.000
Aanvullende prijs per m2 indien kavel > 120 m2€ 200 p/m2€ 180 p/m2
Huur, vrije sector
Rijwoning€ 200 p/m2€ 180 p/m2
Hoekwoning€ 220 p/m2€ 198 p/m2
Tweekapper€ 260 p/m2€ 234 p/m2
Grondgebonden koopwoningen (regulier)
Rijwoningen€ 200 p/m2€ 180 p/m2
Hoekwoningen€ 220 p/m2€ 198 p/m2
Tweekapper€ 260 p/m2€ 234 p/m2
Vrijstaand€ 280 p/m2€ 252 p/m2
Bouwkavels voor particuliere ontwikkeling
Vrijstaande woning€ 280 p/m2€ 252 p/m2
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Rijwoningen€ 190 p/m2€ 171 p/m2
Hoekwoningen€ 210 p/m2€ 189 p/m2
Tweekapper€ 250 p/m2€ 225 p/m2
Vrijstaand€ 270 p/m2€ 243 p/m2

 

Voor het project Maaijkant 2 in de kern Ulicoten zijn de volgende grondprijzen (exclusief BTW) vastgesteld.

  • voor rijwoningen € 160
  • voor hoekwoningen € 176
  • voor tweekappers € 208
  • voor vrijstaande woningen € 224

De grondprijs van de laatste kavel die grenst aan het project Ruimte voor ruimte in Baarle-Nassau is vastgesteld op € 250 p/m2 (exclusief btw).