Bodem en grond

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen.

Omgevingsvergunning

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. U weet dan of uw bouwplannen:

  • vergunningsvrij zijn
  • of u ze moet melden bij de gemeente
  • of u hiervoor een vergunning moet aanvragen

Bodem

De kwaliteit van de bodem speelt een rol bij onder meer bouwplannen, herinrichting van stadsdelen, civieltechnische werken, het verlenen van milieuvergunningen, etc. Bij deze activiteiten zijn diverse partijen betrokken. Al deze partijen hebben behoefte aan duidelijke regels voor het omgaan met de bodemkwaliteit en het toepassen van partijen grond en baggerspecie. Tevens willen de gemeenten hun bodemkwaliteit duurzaam beheren. Dat betekent onder meer dat hergebruik van vrijkomende grond efficiënt en verantwoord moet plaatsvinden.

Het bodembeleid zoals beschreven in de beheernota (PDF, 2.083 kb)  maakt het mogelijk om vrijkomende grond zoveel mogelijk in de regio her te gebruiken. Zowel de interne gemeentelijke uitvoeringsorganisatie als externe partijen hebben hier profijt van.

Bodemstukken

Grondprijzen

Grondprijzen 2021 (exclusief BTW)

Grondprijzen 2021 (exclusief BTW)
Sociale huurwoningenGemeente Baarle-NassauMaaijkant 2e fase
Kavel t/m 120 m2€ 20.000*€ 20.000*
Aanvullende prijs per m2 indien kavel > 120 m2€ 224 p/m2€ 166 p/m2
Vrije sector huurwoningen  
Tussenwoning€ 215 p/m2€ 166 p/m2
Hoekwoning€ 229 p/m2€ 183 p/m2
Koopwoningen   
Tussenwoning€ 217 p/m2€ 166 p/m2
Hoekwoning€ 236 p/m2€ 183 p/m2
Tweekapper€ 275 p/m2€ 216 p/m2
Vrijstaand€ 292 p/m2€ 233 p/m2
Bouwkavels voor particuliere ontwikkeling  
Vrijstaand€ 292 p/m2€ 233 p/m2

* conform geldende prestatieafspraak (evaluatie van deze afspraken zal in 2021 plaatshebben)

Specifiek voor het project Maaijkant 2e fase in de kern Ulicoten zijn afwijkende grondprijzen (exclusief BTW) vastgesteld. Deze zijn separaat opgenomen in de tweede kolom.