Bodem en grond

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen.

Omgevingsvergunning

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. U weet dan of uw bouwplannen:

  • vergunningsvrij zijn
  • of u ze moet melden bij de gemeente
  • of u hiervoor een vergunning moet aanvragen

Bodem

De kwaliteit van de bodem speelt een rol bij onder meer bouwplannen, herinrichting van stadsdelen, civieltechnische werken, het verlenen van milieuvergunningen, etc. Bij deze activiteiten zijn diverse partijen betrokken. Al deze partijen hebben behoefte aan duidelijke regels voor het omgaan met de bodemkwaliteit en het toepassen van partijen grond en baggerspecie. Tevens willen de gemeenten hun bodemkwaliteit duurzaam beheren. Dat betekent onder meer dat hergebruik van vrijkomende grond efficiënt en verantwoord moet plaatsvinden.

Het bodembeleid zoals beschreven in de beheernota (PDF, 2.083 kb)  maakt het mogelijk om vrijkomende grond zoveel mogelijk in de regio her te gebruiken. Zowel de interne gemeentelijke uitvoeringsorganisatie als externe partijen hebben hier profijt van.

Bodemstukken

Grondprijzen

Grondprijzen 2020 exclusief BTW

 

Grondprijzen 2020 exclusief BTW
Sociale huurGemeente Baarle-NassauMaaijkant 2e fase
kavel t/m 120 m2€ 20.000*€ 20.000*
Aanvullende prijs per m2 indien kavel > 120 m2€ 208 p/m2€ 166 p/m2
Huur, vrije sector  
Rijwoning€ 208 p/m2€ 166 p/m2
Hoekwoning€ 229 p/m2€ 183 p/m2
Tweekapper€ 270 p/m2€ 216 p/m2
Grondgebonden koopwoningen (regulier)  
Rijwoningen€ 208 p/m2€ 166 p/m2
Hoekwoningen€ 229 p/m2€ 183 p/m2
Tweekapper€ 270 p/m2€ 216 p/m2
Vrijstaand€ 291 p/m2€ 233 p/m2
Bouwkavels voor particuliere ontwikkeling  
Vrijstaande woning€ 291 p/m2€ 233 p/m2
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap  
Rijwoningen€ 198 p/m2€ 156 p/m2
Hoekwoningen€ 218 p/m2€ 173 p/m2
Tweekapper€ 260 p/m2€ 206 p/m2
Vrijstaand€ 281 p/m2€ 223 p/m2

* wordt per 2021 aangepast conform dan geldende prestatieafspraak

Specifiek voor het project Maaijkant 2 in de kern Ulicoten zijn afwijkende grondprijzen (exclusief BTW) vastgesteld. Deze zijn separaat opgenomen in de tweede kolom.