Bestemmingsplan Buitengebied 2008

Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2008' omvat het een groot deel van het buitengebied van de gemeente. Als gevolg van een reactieve aanwijzing van de provincie en diverse uitspraken van de Raad van State zijn delen van het bestemmingsplan vernietigd.

Op 16 juli 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied 2008 vastgesteld. In 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op de diverse beroepszaken met betrekking tot dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is grotendeels in stand gebleven, maar er zijn diverse locaties waar het bestemmingsplan niet meer geldig is. Voor veel locaties is inmiddels een nieuw bestemmingsplan of beheersverordening vastgesteld.

Kan ik het bestemmingsplan Buitengebied 2008 ook inzien op ruimtelijkeplannen.nl?

Dit bestemmingsplan is een plan dat nog niet digitaal is vastgesteld. Dat betekent dat de papieren (en onderstaande pdf-versie) het rechtsgeldige bestemmingsplan vormt.

Desondanks is via www.ruimtelijkeplannen.nl een digitale versie in te zien. Deze versie is niet rechtsgeldig, maar geeft wel weer op welke locaties het bestemmingsplan van toepassing is.

Vraagt u zich af of het bestemmingsplan Buitengebied 2008 op uw perceel geldig is?

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u onduidelijk is op welk perceel het bestemmingsplan Buitengebied 2008 wel of niet geldig is. Daarom adviseren wij u in geval van twijfel contact op te nemen met het cluster Vergunningen. Dit cluster is bereikbaar via telefoonnummer 14-013.

Links

    Downloads