CDA

En nu doorpakken…

Krachtig bestuur is een noodzakelijke eis: een evenwicht zoeken tussen vaak tegenstrijdige belangen en dan heldere besluiten nemen. Dat is het CDA wel toevertrouwd. Vanouds is het CDA, zowel landelijk als in onze gemeente, een bestuurderspartij. Een partij met bestuurders die van aanpakken weten én van dóórpakken. De beste garantie voor een bestuurlijk zelfstandige gemeente!

De nieuwe raadsperiode brengt een voor onze gemeente nieuwe situatie. Nu hebben we nog een royaal gevulde gemeentekas. Het duurt echter nog maar even en dan moet de gemeente schulden gaan maken. Dat komt vooral door ons aandeel in de bouw- en inrichtingskosten van het nieuw cultureel centrum. Maar ook door de aanleg van een hockeyveld, dat minstens 50 euro per inwoner gaat kosten. Op de centen letten is dus een belangrijke opgave voor de nieuwe raad.

Het CDA wil op zo kort mogelijke termijn een herziening van de kostenverdeelsleutels. Dat geldt op de eerste plaats voor onze bijdrage voor de ABG-organisatie. Er is inmiddels voldoende ervaring en inzicht opgedaan om vast te stellen wat ons aandeel moet zijn in de kosten van deze gezamenlijke ambtelijke organisatie. Wat ons betreft zal dat een behoorlijke verlaging tot gevolg moeten hebben. De toezegging van burgemeester Van Tilburg dat de kostenverdeling tussen Nassau en Hertog  bespreekbaar is, biedt perspectief. Het is aan de nieuwe raad om hierover goede afspraken te maken.

 

Baarle heeft vanouds een gastvrij en levendig centrum. Dat moet vooral zo blijven – ook nadat de randweg in gebruik is genomen. Het moet aantrekkelijk en veilig zijn voor voetgangers, fietsers en automobilisten. En toegankelijk voor mensen die gebruik moeten maken van een rollator of (elektrische) rolstoel. Het uitgebreide groene buitengebied van onze gemeente vraagt om een nieuw bestemmingsplan. Met passende aandacht voor agrarische gezinsbedrijven, alternatieven voor vrijkomende agrarische gebouwen en werkgelegenheid bevorderende toeristische impulsen.

Meer weten over het CDA? www.cda.nl/noord-brabant/baarle-nassau/