Besluitenlijsten college 2022

Het college vergadert elke week op dinsdag. De openbare besluiten die genomen zijn, worden vastgelegd in een openbare besluitenlijst.