Coronavirus

Op deze pagina vindt u informatie over onderwerpen die met het coronavirus te maken hebben.

Handige websites

In Baarle moeten we in deze coronatijd rekening houden met verschillen tussen de Nederlandse en de Belgische maatregelen.

Gemeentelijke dienstverlening aangepast

Contacten hebben we graag zoveel mogelijk digitaal en telefonisch. Heeft u toch een afspraak op het gemeentehuis? Dan vragen we u de RIVM-maatregelen op te volgen en afstand te houden van anderen.

Heeft u op het moment dat uw afspraak staat gepland gezondheidsklachten, zoals hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts? Stel dan uw bezoek uit en annuleer uw afspraak.

Kijk op onderstaande pagina's voor de meest recente maatregelen en gemeentelijke dienstverlening:

Hulp en steun voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven

Ook zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven in onze gemeente ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Lokale hulpmaatregelen voor lokale ondernemers

Voor alle opgelegde aanslagen, belastingen en heffingen kunnen zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven gespreide betaling of uitstel van betaling aanvragen bij de gemeente. Iedereen die hiervan gebruik wil maken, kan een mail sturen naar invordering@abg.nl voor een aanvraag. Wij vragen u om in de mail te vermelden:

  • of u gebruik wil maken van gespreide betaling of uitstel van betaling,
  • het aanslagnummer van de opgelegde belasting,
  • de tenaamstelling die op de aanslag staat.

Gemeentelijk noodfonds corona

De gemeente Baarle-Nassau stelt 100.000 euro beschikbaar voor een noodfonds corona. Ondernemers, inwoners, stichtingen en verenigingen van Baarle-Nassau kunnen bij acute en schrijnende situaties een beroep doen op dit fonds. Het geld uit het fonds is alleen bedoeld om uitgaven te doen die een direct gevolg zijn van de coronacrisis. Verder is er de voorwaarde dat de kosten niet op een andere manier kunnen worden betaald, door bijvoorbeeld een tegemoetkoming door het Rijk. De bijdrage uit het gemeentelijke noodfonds is maximaal 4000 euro. Overweegt u een beroep te doen op het noodfonds? Neem dan contact op met ons op.

Lees hier de volledige regeling waarin alle voorwaarden staan.

Landelijke regelingen: steun- en herstelpakket

Er is ook een landelijk steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen. Kijk voor een overzicht en meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Landelijke TOZO-regeling aanvragen via de gemeente

Ben u van plan als zelfstandig ondernemer of zzp’er uit onze gemeente gebruik te maken van de landelijke TOZO-regeling? Omdat we hiervoor samenwerken met de gemeente Tilburg, kunt u zich melden via www.tilburg.nl/ondernemers/tozo.

Station88 - Huis voor Ondernemerschap en Innovatie

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, hét platform voor ondernemers uit Midden-Brabant. Station88 deelt kennis, creëert bewustwording, inspireert en motiveert. Dit doet Station88 door het aanbieden van een veelzijdig online- en offline programma dat bestaat uit inspiratiesessies, seminars, workshops & webinars, waardoor ondernemers groeien en versnellen. Daarnaast biedt Station88 online-support voor Eerste Hulp Bij Ondernemen, een Q&A met veel voorkomende ondernemersvragen én de Station88 Infographic die jou als (MKB) ondernemer via linkjes direct naar de juiste informatie leiden. Voor meer informatie hierover, bezoek: station88.nl/coronavirus.

Rewin

Ondernemers kunnen ook terecht bij de West-Brabantse ontwikkelingsmaatschappij Rewin. Voor meer informatie, bezoek de website: www.rewin.nl.

Hulp en steun voor verenigingen

het Rijk heeft economische maatregelen genomen vanwege het coronavirus waarop ook verenigingen een beroep kunnen doen. Verdere verdiepende en actuele informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Omgaan met de maatregelen en de gevolgen van het coronavirus

Het coronavirus heeft ook maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut informeert; kinderen, ouders, opvoeders, professionals en beleidsmakers graag zo goed mogelijk in deze situatie: www.nji.nl/coronavirus.

Lokale quarantainehulp en ondersteuning

Voor mensen met een beperkt netwerk is het lastig om in thuisquarantaine te gaan. Wie doet nu de boodschappen of wie laat uw hond uit? Gaat u wel de deur uit, dan is er kans op besmetting. Blijft u thuis, maar heeft u niemand in uw directe omgeving die u kan helpen, dan ontstaan er praktische en soms ook psychische problemen. Dit willen we samen voorkomen. Dus, zit u in thuisquarantaine en heeft u weinig of geen hulp? Dan kunt u terecht voor hulp en ondersteuning bij de Dorpsverbinder in Dienstencentrum in Ulicoten. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Contactgegevens

Dorpsverbinder
Eveline Beemster
06-45160623
evelinebeemster@contourdetwern.nl
www.vrijwilligerspuntbaarle.nl

Dienstencentrum Ulicoten
Christiane de Vries
Ingrid Govers
013 - 5196316
info@dienstencentrumulicoten.nl

Filmpje in begrijpelijke taal

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie over het coronavirus lastig te volgen zijn. Voor deze mensen maakte de Stichting Lezen en Schrijven een filmpje in begrijpelijke taal.

Bekijk het filmpje over het coronavirus hier.

Information in other languages

At the website Government.nl you can find information about the coronavirus and the situation in the Netherlands.