Crisiszorg

Hier leest u wat u kunt doen wanneer er dringend hulp nodig is en hoe de crisiszorg geregeld is.

Wat is het meldpunt crisiszorg?

Het meldpunt crisiszorg biedt 24 uur per dag hulp bij crisissituaties en bij verward gedrag. Bij een crisis gaat het om dringende situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag, maar die niet levensbedreigend zijn. Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld, verwaarlozing of ernstige meningsverschillen.

Het meldpunt crisiszorg is er ook voor zorgen over personen met verward gedrag die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Hierdoor kunnen zij een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen.

De samenwerking van het meldpunt crisiszorg bestaat uit de gemeenten in West-Brabant, Veilig Thuis West-Brabant, IMW Breda, Jeugdbescherming Brabant, GGD West-Brabant, GGz Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant, MEE West-Brabant, Politie, Farent, Surplus Welzijn, Trema Welzijn en Wij Zijn Traverse Groep.

Hoe maak ik een melding?

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat iemand dringend professionele hulp nodig heeft? U kunt een melding doen bij het meldpunt crisiszorg. Het meldpunt crisiszorg is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar op het nummer 0800-5099. Is er sprake van een dringende dreiging? Bel 112.

U kunt uw zorgen ook altijd bespreken met de huisarts of een andere professional die voor u vertrouwd is.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding volgt een beoordeling van welke hulp nodig is. Indien er directe actie nodig is, bepaalt een medewerker van het meldpunt crisiszorg welke crisisdienst wordt ingezet om een passende interventie uit te voeren. De medewerker van het meldpunt crisiszorg zet de melding door naar de benodigde crisisdienst. Het meldpunt koppelt aan de melder terug naar welke crisisdienst de melding is doorgezet en/of deze opvolging heeft gekregen. Indien er geen sprake is van een dringende situatie dan bekijken zij samen met u als wat de beste mogelijke vervolgactie is. Wat als er dringend gevaar dreigt? Bel 112.