Diftar

De Rijksoverheid en wij als gemeente Baarle-Nassau willen dat er veel minder restafval komt. Ons doel is om in 2025 nog maar maximaal 30 kg. restafval per persoon per jaar te hebben. Betere scheiding van afval betekent minder restafval en dus minder grondstoffen die verloren gaan.

De inwoners van Baarle-Nassau zijn al goede afvalscheiders, maar het kan en moet beter! Uit onderzoek blijkt dat van de 132 kg. restafval die we in 2020 hebben ingezameld maar 20 kg. écht restafval is. Die andere 112 kg. zijn grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Om onze doelen te bereiken, verandert de manier van afval ophalen in onze gemeente per 1 januari 2022.

Vraag hier uw keukenemmertje aan

Vragen over de nieuwe manier van afval inzamelen? Bel IOK Afvalbeheer!

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de omwisseling van afvalcontainers en de nieuwe manier van inzamelen. De meest gestelde vragen hierover staan hieronder. Heeft u een andere vraag of klacht? Neem dan contact op met het IOK Afvalbeheer. Bel naar: 0800-9768777 of stuur een mail naar: diftar@iok.be.

Wat gaat er veranderen?

We krijgen een nieuw afvalbeleid. Vanaf 1 januari betaalt u voor het restafval dat u aanbiedt. Dit noemen we DIFTAR (gedifferentieerde tarieven ofwel betalen voor het aanbod van restafval). Dit is een afvalsysteem met als basis “De vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart”. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u heeft en hoe minder u betaalt voor het ophalen van dat restafval. De grondstoffen die niet in het restafval terecht komen kunnen we hergebruiken.

In de restafvalcontainer zit een chip. Een registratiesysteem legt per huishouden vast hoeveel kilogram restafval u aanbiedt.

Wat moet u dan betalen?

U betaalt in 2022 naast een vast tarief voor de afvalstoffenheffing ook voor het aantal kilogram restafval. Gft, pmd en oud papier en karton halen we gratis op. De hoogte van de afvalstoffenheffing stelt de gemeenteraad in december vast. De kosten voor het restafval stelt de gemeenteraad aan het einde van het jaar vast.

Wie haalt het afval op?

Een andere grote verandering per 1 januari 2022 is dat Baarle-Nassau en Baarle-Hertog voortaan gezamenlijk afval inzamelen via het Belgische IOK Afvalbeheer. Dat is dezelfde organisatie die nu de milieustraat beheert. Zij halen ook het afval in Baarle-Hertog en alle andere gemeenten in de Belgische Kempen op. Het is uniek in Europa dat twee landen samen een afvalinzamelaar hebben.

IOK Afvalbeheer haalt vanaf 2022 het afval in Baarle-Nassau op dezelfde dagen op als in Baarle-Hertog. Meer informatie hierover volgt nog.

Waarom is deze wijziging in afvalinzameling nodig?

We willen graag zoveel mogelijk grondstoffen inzamelen zodat we die opnieuw kunnen gebruiken. Dat is beter voor het milieu en ook voor uw portemonnee. De afgelopen jaren zijn de kosten voor het verbranden van restafval gestegen. Dit komt met name door een belasting vanuit de Rijksoverheid op deze verbranding. Deze belasting wordt de komende jaren steeds hoger. Door goed afval te scheiden voorkomen we dat grondstoffen worden verbrand en blijven de kosten beheersbaar. En: hoe minder restafval u aanbiedt, hoe minder u betaalt!

Wanneer gaan de wijzigingen in?

We starten per 1 januari 2022 met de nieuwe manier van afval inzamelen. Tot die tijd zijn we bezig met de voorbereidingen.

Krijg ik nieuwe afvalcontainers?

U krijgt eind november nieuwe containers voor het restafval, gft en oud papier en karton. Pmd kunt u gewoon blijven aanbieden in de speciale zakken zoals nu.

De containers die u nu heeft zijn aan vervanging toe. De nieuwe containers voor rest- en gft-afval en de container voor papier en karton krijgen een chip.

Deze chip registreert het aantal keer dat wij deze container leegmaken op uw adres en het aantal kilogram restafval wat in de container zit. Door die chip kunnen wij de administratie van de containers veel makkelijker bijhouden. De oude containers recyclen we. Wel zo duurzaam!

Hoe werkt de chip in de container?

De chip slaat de volgende gegevens op:

  • adres
  • containertype (restafval, gft en papier en karton) en containergrootte
  • unieke code en unieke containernummer
  • gegevens van de laatste 30 ledigingen (datum + gewicht)

Deze gegevens kunnen onmogelijk gewijzigd worden, zodat fraude te allen tijde uitgesloten is.

De afrekening gebeurt op basis van die gegevens. Gft en papier en karton halen we gratis op.

Hoe wegen jullie de container?

Tijdens de ophaalronde wegen we de container voor en na lediging. Het verschil in gewicht is de hoeveelheid afval die u meegeeft. Voor afval dat bij lediging in de container achterblijft betaalt u niet.

Welk formaat container kan ik kiezen?

U kunt voor restafval kiezen tussen een 120 of 240 liter container. Voor het gft-afval krijgt u een container van 120 liter, maar kunt u nog een extra container van 120 liter aanvragen. Voor het oud papier en karton ontvangt u een 240 liter container. Voor gft hebben we ook een gratis keukenemmertje van 7 liter. Wilt u zo’n emmertje? Meld u dan aan via deze link. Verderop leest u waar en wanneer u dit emmertje op kunt halen.

Wanneer komen jullie langs om de container om te wisselen?

U krijgt half november een brief waarin wij u laten weten hoe en wanneer wij bij u langskomen om uw containers om te ruilen. We wisselen de containers vanaf eind november om.

Moet ik thuisblijven als jullie containers omruilen?

Nee, u hoeft hier niet voor thuis te blijven.

Ik woon verder van de weg af. Waar moet ik mijn containers aanbieden?

Zet uw containers op dezelfde plaats als waar u uw volle containers altijd zet. Indien u wilt kan u ook (meerdere)kleine container van 40 liter aanvragen, zowel voor restafval, gft als voor papier en karton. Deze kunt u dan in de koffer van uw wagen plaatsen en ze klaarzetten op het ophaalpunt.

Wanneer kan ik de containers gaan gebruiken?

Zodra wij nieuwe container(s) bij u hebben afgeleverd, kunt u ze meteen gebruiken.

Kan ik mijn oude containers nog gebruiken?

Na de laatste lediging kunt u uw oude containers niet meer gebruiken. Oude containers die niet leeg zijn, nemen wij niet mee. In uw brief kunt u zien wanneer bij u de laatste lediging is.

Wanneer halen jullie de oude containers op?

Als we uw nieuwe containers afleveren, nemen we uw oude containers mee terug. U krijgt van ons een brief met daarin de datum wanneer dat is.

Ik ben in de periode dat jullie mijn oude containers ophalen met vakantie. Wat nu?

Vraag iemand in uw omgeving, uw buren of degene die bijvoorbeeld uw planten in die periode water geeft, om de lege containers op de desbetreffende datum vóór 7.00 uur ’s ochtends buiten te zetten.

Ik ben vergeten mijn containers op de aangewezen datum buiten te zetten, wat nu?

Neem contact op met IOK Afvalbeheer via het gratis nummer 0800 97 68 777 of stuur een mail naar diftar@iok.be. Het telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur.

De containers zijn niet op de afgesproken dag door jullie meegenomen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met IOK Afvalbeheer via het gratis nummer 0800 97 68 777 of stuur een mail naar diftar@iok.be. Het telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Ik heb pas nieuwe container(s) gekregen. Komen jullie deze ook vervangen en moet ik die dus ook aan de straat zetten?

Ja, ook deze container(s) vervangen we.

Waar kan ik meer informatie krijgen over deze omruilactie?

Neem contact op met IOK Afvalbeheer via het gratis nummer 0800 97 68 777 of stuur een mail naar diftar@iok.be. Het telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Ik woon in een appartement. Ruilen jullie mijn container ook om?

Als u in een appartementencomplex woont, ontvangt u standaard een grijze restafvalcontainer en een groene gft-container van 120 liter. Voor papier ontvangt u een grote 240 liter container. Wilt u liever kleinere containers? Dat kan, er zijn ook kleine 40 liter containers voor appartementen. Bel dan voor 3 november naar het gratis nummer 0800 97 68 777 en vraag de kleine containers. Of stuur een mail naar diftar@iok.be. Eind november ontvangt u dan de juiste containers.

Kan ik de restafvalcontainer afsluiten om illegaal dumpen in mijn container te voorkomen?

Nee, we hangen geen slot aan de restafvalcontainers. Om misbruik te voorkomen kunt u de containers pas aanbieden als ze vol zijn, dan kan niemand er iets bij stoppen. Ervaring in andere gemeenten leert dat er zo goed als geen misbruik is. En in Baarle-Nassau is het tarief voor restafval vanaf 2022 uniform met het tarief van Baarle-Hertog dus is er geen aanleiding om afval in de container van de buren te deponeren.

Hoe vaak zamelen jullie restafval in?

We zamelen straks een keer in de twee weken het restafval in.

Hoe vaak zamelen jullie gft, pmd en papier in?

Gft en pmd zamelen we een keer per twee weken in. Het oud papier en karton zamelen we een keer per maand in.

Hoe controleren jullie hoe vaak ik mijn restcontainer aanbied?

Er komt een chip in de container. Deze wordt gelezen door het registratiesysteem in de vuilniswagen tijdens het legen. Die registreert het chipnummer (gekoppeld aan uw adres).

Ik heb een keukenemmertje aangevraagd. Wanneer en waar kan ik dit ophalen?

U haalt het keukenemmertje tijdens de openingsuren op bij het gemeentehuis in Baarle-Nassau.

Hoe ziet een keukenemmertje er uit?

Gaat het emmertje niet stinken door de ventilatiegaatjes?

Tegen alle verwachting in krijg je met een hermetisch afgesloten keukenemmertje of met traditionele plastic zakjes meer last van onaangename geurtjes. Dat komt omdat ze het organisch afval vochtig houden. Door de ventilatiegaatjes wordt het vocht weggeleid en droogt het afval licht uit. Dit remt het rottingsproces af en geeft minder last van onaangename geurtjes en insecten die daar op af komen.

Waar kan ik de biozakjes kopen?

U krijgt een rolletje met 25 biologisch afbreekbare zakjes bij het emmertje. Bij onder andere de AH, Jumbo en Blokker kunt u biologische afbreekbare zakjes kopen.

Hoe kan ik pmd aanbieden?

Pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons) biedt u aan in doorzichtige blauwe zaken.

Waar kan ik deze pmd-zakken krijgen?

Deze pmd-zakken zijn gratis. U kunt ze tijdens openingstijden afhalen in het gemeentehuis in Baarle-Nassau en in Ulicoten bij het dienstcentrum in de Bremerpoort.

Kan ik de oude groene pmd-zakken nog gebruiken?

Deze zakken kunt u nog tot eind januari 2022 gebruiken.

Wanneer is er een extra lediging van papiercontainers?

In de wijken 1 en 2 legen we op 29 november de papiercontainer, in wijk 3 op 2 december.

Op de papieren afvalkalender ziet u boven de ophaaldata van het restafval onder welke wijk uw woning valt. Heeft u de papieren afvalkalender niet meer?