Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Digitale dienstverlening gemeente Baarle-Nassau

Wat vindt u van de website van de gemeente Baarle-Nassau? Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen. Uw mening helpt de gemeente bij het verder ontwikkelen van haar digitale dienstverlening. Wij vragen u daarom een aantal vragen te beantwoorden. Dit duurt maximaal 5 minuten.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak en onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad.

Zo doet u mee

We nodigen u uit om uw mening, ervaringen en ideeën met ons te delen. U kunt tot en met 26 november 2018 de online enquête invullen via deze link.