Dorpsduim

Heeft u een plan om samen met uw buurt uit te voeren? Of heeft u een idee hoe u de saamhorigheid of leefbaarheid in uw buurt kunt verbeteren? Dan is de dorpsduim wellicht iets voor u. Wie krijgt de dorpsduim Castelré, de dorpsduim Ulicoten of de dorpsduim Baarle-Nassau? De dorpsduim is een eenmalige financiële bijdrage van de gemeente aan uw plan of idee. De maximale bijdrage is 500 euro en is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor uw idee. De vergoeding bedraagt nooit meer dan de daadwerkelijke kosten die u maakt. Voor Castelré stellen we een dorpsduim beschikbaar, net zoals voor de Ulicoten en voor de dorpskern Baarle-Nassau.

Wat zijn de spelregels?

 • Alleen inwoners en vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Baarle-Nassau komen in aanmerking voor een dorpsduim.
 • De dorpsduim is een eenmalige bijdrage aan een activiteit of idee.
 • Het idee of de activiteit voert u binnen een jaar uit.
 • Uw idee of plan sluit aan op gemeentelijk beleid en voldoet aan wettelijke regels.
 • Het plan of idee is gericht op uw buurt of dorp.
 • Het plan of idee is er op gericht dat iedereen in uw buurt meedoet of mee kan doen.
 • Buren ondersteunen de aanvraag.
 • U en uw buren voeren het plan of het idee zelf uit.
 • Per dorpsduim is er maximaal 500 euro beschikbaar. Voor Castelré stellen we een dorpsduim beschikbaar, net zoals voor Ulicoten en voor de dorpskern Baarle-Nassau.
 • We vergoeden nooit meer dan de daadwerkelijke kosten die u maakt.
 • Het resultaat presenteert u over een jaar tijdens het volgende dorpsgesprek.

 

Mag ik iets veranderen in de openbare ruimte?

Wilt u iets veranderen in de openbare ruimte? Dan gelden de volgende extra spelregels:

 • U heeft toestemming van de gemeente nodig.
 • U maakt afspraken met de gemeente over de periode nadat de activiteit is afgerond.

Hoeveel budget is er beschikbaar?

Per dorpsduim is er maximaal 500 euro beschikbaar.

Hoe vraag ik een dorpsduim aan?

U vraagt uw dorpsduim aan per e-mail. Uw aanvraagt stuurt u naar communicatie@abg.nl.

In de mail staat de volgende informatie:

 • Een beschrijving van uw idee.
 • U geeft aan hoe u draagvlak heeft gekregen voor uw idee.
 • U voegt een handtekeningenlijst toe aan uw aanvraag.
 • U geeft in de aanvraag aan ‘wie doet wat’. Wat doet u zelf? Wat doen anderen?
 • U geeft aan wat het kost en voegt een onderbouwing van de kosten toe.
 • Vermeld ook welk bedrag u als buurtbudget aanvraagt.
 • Vermeld tot slot uw naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en het rekeningnummer om het buurtbudget over te maken.

Wanneer weet ik of ik een buurtbudget krijg?

De gemeente toetst uw aanvraag aan de spelregels. Voldoet u aan de spelregels? Dan maken we de helft van het budget aan u over. Daarbij vragen wij u om met ons het resultaat van uw idee of plan te delen. Op onze Facebookpagina delen we voorbeelden van ideeën en plannen, die met het budget tot stand zijn gekomen. Houd onze pagina dus in de gaten om inspiratie op te doen.

Meer weten of aanmelden?

Wilt u overleggen over de aanpak van de activiteit? Neem dan contact op met Kees Robben of Jeroen Leemans via communicatie@abg.nl of via telefoonnummer 14 013. Via het mailadres communicatie@abg.nl kunt u uw idee ook aanmelden voor de dorpsduim.

Links

Downloads