Dorpsgesprekken

Elk jaar houdt het gemeentebestuur een dorpsgesprek in de kernen Castelre, Ulicoten en Baarle-Nassau. Denkt u wel eens: ‘ik heb een goed idee voor mijn dorp?’ Of vraagt u zich wel eens af wat de gemeente voor uw dorp doet? Tijdens de dorpsgesprekken kunt u deze en andere vragen stellen. En we gaan graag met u in gesprek over de onderwerpen die u belangrijk vindt voor de toekomst van uw dorp.

Gespreksthema’s

In 2018 en begin 2019 praatten we tijdens de dorpsgesprekken over de toekomstvisie en bespraken we hoe we daar met elkaar verder invulling aan kunnen geven. Dat leggen we vast in een uitvoeringsplan per dorpskern. Deze stellen we in de eerste helft van 2019 op en presenteren we onder andere tijdens de dorpsgesprekken die we in 2019 houden.

Uitkomsten dorpsgesprekken

Een overzicht van de uitkomsten van de drie dorpsgesprekken over de toekomstvisie downloadt u hieronder.