Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaarten zijn geldig in alle landen van de Europese Unie. Er zijn twee varianten van de gehandicaptenparkeerkaart: de bestuurderskaart en de passagierskaart. Een combinatie van beiden kan ook.

Vraag hier een gehandicaptenparkeerkaart aan

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt op grond van verschillende criteria een gehandicaptenparkeerkaart krijgen:

  • U rijdt zelf en u kunt (met de gebruikelijke hulpmiddelen zoals een stok of krukken) in redelijkheid niet meer dan 100 meter te voet overbruggen. Dat moet tenminste een half jaar lang zo zijn. In dat geval komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders.
  • U rijdt met een ander mee en u kunt (met de gebruikelijke hulpmiddelen zoals een stok of krukken) in redelijkheid niet meer dan 100 meter te voet overbruggen. Bovendien heeft u continu de hulp van de bestuurder nodig om van deur tot deur vervoerd te worden. Dat moet tenminste een half jaar lang zo zijn. In dat geval komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers.
  • U bent permanent rolstoelgebonden. U kunt dan zowel een parkeerkaart voor bestuurders als een parkeerkaart voor passagiers krijgen.

Medisch onderzoek

Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij Sociale Zaken/het WMO-loket. Meestal wordt de kaart afgegeven voor een periode van vijf jaar. Een medisch onderzoek maakt verplicht deel uit van de aanvraagprocedure, tenzij uit eerder onderzoek al is komen vast te staan dat u inderdaad aan de criteria voldoet. Als u permanent rolstoelgebonden bent is een medisch onderzoek niet nodig.

Voor de kosten van het medisch onderzoek en de gehandicapten-parkeerkaart bent u leges verschuldigd.

De keuringskosten zijn € 52,85.

De kaart kost € 31,40.

Hoe gebruikt u de gehandicaptenparkeerkaart?

De gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden en dus niet (zoals de oude 'invalidenparkeerkaart') gebonden aan het voertuig. Uw pasfoto wordt op de kaart geplakt en u moet uw handtekening er op zetten. Wilt u de kaart gebruiken, in uw eigen auto of in de auto van een ander (bijvoorbeeld in een taxi), dan plaatst u de kaart goed zichtbaar achter de voorruit.

Geldigheidsduur

De Europese gehandicaptenkaart is 5 jaar geldig. De kaart kan ook worden uitgegeven voor een kortere periode. Wilt u in aanmerking komen voor verlenging, dan is het noodzakelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Kosten

Product

Prijs

Keuringskosten

€ 52,85

Legeskosten

€ 31,40

Aanvragen

  • Vul het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (DigiD) in.
  • Na inlevering van het formulier wordt een aanvraag in behandeling genomen. Indien een medisch onderzoek noodzakelijk is, dient u bij het inleveren van het formulier € 52,85 te betalen. Zolang dit bedrag niet voldaan is, wordt er geen medisch onderzoek aangevraagd.
  • Het medisch onderzoek wordt uitgevoerd door GGD West-Brabant, vestiging Breda of de stichting SAP.
  • Het besluit op uw aanvraag wordt u per brief medegedeeld. Indien u in aanmerking komt, kunt u uw kaart komen ophalen bij de gemeente.