Goede Ideeënfonds

Om onze gemeente leuk en gezellig te houden én om ‘na corona’ weer prettig met elkaar verder te leven, heeft het gemeentebestuur met geld van de Rijksoverheid onder meer een ‘Goede Ideeënfonds’ in het leven geroepen. Het is onderdeel van het ‘Herstartplan Corona’.

Aanvraag Goede Ideeënfonds

Goed idee

Vanuit het ‘Goede Ideeënfonds’ draagt de gemeente als het enigszins kan bij in de kosten. Heb je een vastomlijnd goed idee én een duidelijk beeld van hoe je je plan wilt uitvoeren? Laat het ons weten. Als je idee (activiteit) inwoners activeert (zeker als ze anders maar thuis zouden zitten), iets is waar mensen onderling contact kunnen leggen en onderhouden, nieuwe mensen leren kennen, prettig in beweging zijn of er gezamenlijk iets van opsteken, maakt het al snel kans op subsidie.

Huidige coronamaatregelen

Subsidieaanvragen zijn mogelijk voor activiteiten die snel kunnen plaatsvinden. Daarbij rekening houdend met de geldende coronamaatregelen natuurlijk.

Waar moet je activiteit aan voldoen?

De activiteit waar je subsidie voor aanvraagt:

 • is eenmalig (‘een cursusreeks’ mag eventueel ook);
 • is een initiatief vanuit de samenleving dat verbindt, netwerken versterkt en/of de fysieke of mentale gezondheid bevordert;
 • is toegankelijk voor meerdere inwoners;
 • is realistisch en uitvoerbaar.

Uw aanvraag is kansrijker als zo veel mogelijk inwoners mee kunnen doen met uw georganiseerde activiteit, óók niet leden.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Iedereen die een goed idee heeft om met en voor inwoners (jong, oud, eenzaam, kwetsbaar of midden in het leven staand – maakt niet uit) iets sportiefs, gezonds, gezelligs, cultureels of sociaals te organiseren, kan zich bij ons melden.

Hoe vraag je een subsidie aan?

Vul voor het aanvragen dit formulier in.

Wanneer kan je een aanvraag indienen?

Je kan een aanvraag indienen vanaf 11 januari 2022.

Er zijn vier periodes waarin je subsidie kunt aanvragen:

 • Tijdvak 1: 17 januari tot en met 28 februari 2022
 • Tijdvak 2: 1 maart tot en met 30 juni 2022
 • Tijdvak 3: 1 juli tot en met 31 oktober 2022
 • Tijdvak 4: 1 november 2022 tot en met 28 februari 2023

De periodes en de bijbehorende budgetten staan verder toegelicht in de nadere regels.

Startbudget voor tijdvak 4 van 1 november 2022 tot en met 28 februari 2023 is € 19.857.

Hoe beoordelen wij de aanvraag?

We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst tot het budget van die periode op is.

We toetsen de aanvraag op de maatschappelijke waarde en letten daarbij op de volgende aspecten:

 • sluit de activiteit aan bij de doelen uit het ‘Herstartplan Corona’?;
 • in hoeverre zijn inwoners en andere partijen betrokken en kunnen ze een bijdrage leveren of meedoen aan de activiteit;
 • rendement, met andere woorden: staan de kosten in verhouding tot de opbrengsten (in geld, gezelligheid, saamhorigheid).

Heb je vragen?

Stuur voor vragen of opmerkingen over het Goede Ideeënfonds een mail naar subsidies@baarle-nassau.nl.