Vernieuwing centrum Baarle

Het centrum van Baarle komt er anders uit te zien. Zo zorgen we in de enclavegemeenten Baarle-Nassau en Baarle Hertog voor een betere kwaliteit in het bijzondere dorpscentrum. Het gaat om de sfeer en ook om de veiligheid. Uiteraard voor onze inwoners en ondernemers en voor de toeristen. De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog pakken dit project samen op. Bewoners en ondernemers hebben samen de punten op papier gezet voor het definitieve ontwerp. De rijbaan wordt ingericht als een veilige 30 kilometerweg. Deze lijkt op een fietsstraat met meer groen (laanstructuur) en het verkeer van rechts krijgt dan voorrang. Ook komen er meer bomen, struiken en bloeiende planten. Zo is er ook aandacht voor biodiversiteit, duurzaamheid en het klimaat.

Planning

Na de werkzaamheden aan de Hoogbraak, Kapelstraat en het weggedeelte van het Sint Annaplein, gaan we verder met de aanpassing van Singel en Nieuwstraat. Daarna is het kruispunt met de Sint Janstraat, Stationstraat en Loswal aan de beurt. Dit is op hetzelfde moment dat het nieuwe cultuurhuis op de Loswal klaar is.

Het Masterplan Baarle , het GMB (gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle) , het vGRP (verbeterd gemeentelijk rioleringsplan)  en de groenvisie grenzeloos groen  zijn de basis voor het opnieuw inrichten van het centrum van Baarle.

Opnieuw inrichten Kapelstraat

De Kapelstraat wordt vernieuwd. Het projectgebied loopt vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan het kruispunt met de Visweg, zowel over Nederlands als over Belgisch grondgebied.

Maximumsnelheden

De Kapelstraat tussen de Molenstraat en de Smederijstraat richten we duurzaam en veilig in met maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Het gedeelte tussen de Smederijstraat en de Visweg blijft 50 kilometer per uur. Het eerste gedeelte, vanaf de Molenstraat tot huis nummer 16, verandert in een fietsstraat.

Gescheiden riolering

De straten krijgen een nieuwe riolering. Er komt een scheiding in de afvoer van regenwater en vuil water. Een infiltratieriool zorgt ervoor dat regenwater in de bodem wordt opgenomen. Ook komen er meer bomen en ander groen, waardoor het water beter weg kan.

Vervanging van gas- en waterleidingen

De voorbereidende werken voor de herinrichting startten na de zomer van 2022. Nederlandse energie- en stroombedrijven legden eerder nieuwe gas- en waterleidingen aan. De Belgische energie- en stroombedrijven vervangen vanaf 28 maart hun kabels. Deze werken duren ongeveer zes weken.

Afronding werkzaamheden

Als deze werken klaar zijn, starten de werkzaamheden aan het riool en de weg. Op 5 juni 2023 start de aanleg van een gescheiden riolering en het opnieuw aanleggen van de weg. Deze werkzaamheden duren ongeveer 9 maanden.