Vernieuwing centrum Baarle

Het centrum van Baarle komt er anders uit te zien. Zo zorgen we in de enclavegemeenten Baarle-Nassau en Baarle Hertog voor een betere kwaliteit in het bijzondere dorpscentrum. Het gaat om de sfeer en ook om de veiligheid. Uiteraard voor onze inwoners en ondernemers en voor de toeristen. De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog pakken dit project samen op. Bewoners en ondernemers hebben samen de punten op papier gezet voor het definitieve ontwerp. De rijbaan wordt ingericht als een veilige 30 kilometerweg. Deze lijkt op een fietsstraat met meer groen (laanstructuur) en het verkeer van rechts krijgt dan voorrang. Ook komen er meer bomen, struiken en bloeiende planten. Zo is er ook aandacht voor biodiversiteit, duurzaamheid en het klimaat.

Planning

Na de werkzaamheden aan de Hoogbraak, Kapelstraat en het weggedeelte van het Sint Annaplein, gaan we verder met de aanpassing van Singel en Nieuwstraat. Daarna is het kruispunt met de Sint Janstraat, Stationstraat en Loswal aan de beurt. Dit is op hetzelfde moment dat het nieuwe cultuurhuis op de Loswal klaar is.

Het Masterplan Baarle, het GMB (gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle, het vGRP (verbeterd gemeentelijk rioleringsplan) en de groenvisie grenzeloos groen  zijn de basis voor het opnieuw inrichten van het centrum van Baarle.

Hoogbraak

De werkzaamheden voor het opnieuw inrichten van De Hoogbraak zijn bijna klaar. De Hoogbraak is nu een 30 kilometer-weg geworden. Auto’s en brom-/fietsers van rechts hebben voorrang. Ook het kruispunt ‘Hoogbraak/Chaamseweg met de Nonnenkuil’ is helemaal opnieuw ingericht.

Bedankt voor uw positieve reacties

De Bredaseweg is een 60 kilometerweg geworden. Het gaat om het deel tussen de rotonde met de randweg en het deel waar de bebouwde kom begint. Binnen de bebouwde kom is de Bredaseweg een 30 kilometerweg. Op de Hoogbraak planten we nog struiken en bomen planten. Dat gebeurt deze winter. We ontvingen veel positieve reacties op het bloemenmengsel dat we hebben gezaaid. Hartelijk dank daarvoor. De Hoogbraak blijft vanaf nu open. Voor de werkzaamheden die nu nog nodig zijn, sluiten we de weg niet.

Vragen?

Heeft u over dit project nog vragen? Mail gerust met de projectleider Jan Braspenning. Zijn mailadres is janbraspenning@abg.nl.

Opnieuw inrichten Sint Annaplein, deel tussen Singel en Klokkenstraat

De gemeenteraad heeft op 9 februari 2022 geld beschikbaar gesteld, voor de voorbereiding van het opnieuw inrichten van dit deel van de weg.

De uitwerking vindt u als schetsontwerp  in het Masterplan.

Dit ontwerp is de basis voor overleg met bewoners, de winkeliers, de gemeenteraad en de commissie Ruimte en Economie, StOB, Toerisme Baarle, vastgoedeigenaren en mensen die interesse hebben.

De keuzes die we voor dit deel maken, zoals het soort klinkers en lichtmasten, zijn van grote invloed op het vernieuwen van de andere straten in het centrum.

Het parkgedeelte van het Sint Annaplein gaan we nu nog niet vernieuwen. Dit staat op de planning voor 2025. Na de werkzaamheden aan het Sint Annaplein, gaan we verder met de Singel en Nieuwstraat. Dat doen we in 2023.

Heeft u vragen over het vernieuwen van het Sint Annaplein? Mail dan met projectleider Jan Braspenning. Zijn mailadres is janbraspenning@abg.nl.

Opnieuw inrichten Kapelstraat

Het opnieuw inrichten van de Kapelstraat tussen de Molenstraat en de Smederijstraat is een gezamenlijk project van de gemeenten Baarle-Nassau én Baarle-Hertog. De gemeente Baarle-Hertog leidt dit project.

De bewoners hebben eerder hun ideeën, vragen en aandachtspunten aangegeven.

Op 22 november 2022 was er een tweede bewonersavond over het opnieuw inrichten van de Kapelstraat’. Bekijk de presentatie van de bewonersavond op 22 november , de tekening van de weg  en de informatiebrief van 5 december 2022 .