Herinrichting Centrum als uitwerking van het Masterplan

Het centrum van Baarle krijgt de komende 5 tot 10 jaren een flinke kwaliteitsimpuls. De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog pakken dit project gezamenlijk op. Het doel is om de beleving van het centrum aantrekkelijker te maken voor de eigen inwoners, ondernemers en de toeristen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is ook na de opening van de Randweg een belangrijk onderwerp. In de plannen houden we ook rekening met  de enclavesituatie, biodiversiteit, klimaatverandering en andere actuele thema’s.

Hoogbraak

We zijn begonnen met de reconstructie van de Hoogbraak en de Bredaseweg tot aan de komgrens en de Chaamseweg bij het kruispunt met de Nonnenkuil. Bewoners kregen hierover een brief  thuisgestuurd.

In het weggedeelte tussen de brandweer en de Sportlaan hebben we de nieuwe riolering aangelegd. De aannemer plaatst nu de trottoirbanden en brengt vanaf week 14 de verharding aan.

Omleiding en openbaar vervoer

Tijdens de werkzaamheden is de Hoogbraak afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Omdat we het werk in verschillende fases uitvoeren, zijn er ook steeds wisselende omleidingsroutes, afhankelijk van de voortgang van het werk. De omleidingsroutes geven we met borden aan. De Oude Bredasebaan en de Loverenbeemd blijven bereikbaar. Het is mogelijk dat er korte tijd rijplaten of puinverharding ligt.

Ook het openbaar vervoer moet de omleidingsroute via de randweg volgen. Houdt de informatie van Arriva daarom goed in de gaten.

Voor de fietsers is er tussen de Bredasweg en de Chaamseweg een aparte omleidingsroute via de Sportlaan, Dasseburcht en Beverdam.

Einde werkzaamheden

De werkzaamheden zijn voor de bouwvakvakantie afgerond. Dit is vanwege de doorkomst van de Vuelta (ronde van Spanje) op zondag 21 augustus.

Vragen?

Als u vragen heeft over de uitvoering neemt u dan contact op met Maikel van Cranenbroek. Hij is de uitvoerder van aannemer Van Eijck uit Alphen en tijdens kantooruren bereikbaar via 06-50160878. Als u andere vragen heeft, neemt u contact op met onze projectleider Jan Braspenning, bij voorkeur via janbraspenning@abg.nl.

Planning

Na de werkzaamheden aan de Hoogbraak, Kapelstraat en het weggedeelte van het Sint Annaplein, gaan we verder met de aanpassing van Singel en Nieuwstraat. Daarna is het kruispunt met de Sint Janstraat, Stationstraat en Loswal aan de beurt. Dit is dan gelijktijdig met de oplevering van het nieuwe cultuurhuis op de Loswal.

Het Masterplan Baarle , het GMB (gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle , het vGRP (verbeterd gemeentelijk rioleringsplan)  en de groenvisie grenzeloos groen  zijn de basis voor de reconstructies.

Reconstructie Sint Annaplein, weggedeelte tussen Singel en Klokkenstraat

De gemeenteraad heeft op 9 februari 2022 geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de reconstructie van dit weggedeelte.

Als uitwerking van het Masterplan hebben we een schetsontwerp  gemaakt.

Dit ontwerp is de basis voor overleg met bewoners, winkeliers, gemeenteraad en commissie Ruimte en Economie, StOB, Toerisme Baarle, vastgoedeigenaren en andere belangstellenden.

Wilt u reageren? Dat kan via e-mail naar janbraspenning@abg.nl.

De keuzes die we maken voor de reconstructie van dit weggedeelte (bijvoorbeeld soort klinkers, lichtmasten e.d.) zijn van grote invloed op de reconstructie van de andere straten in het centrum.

Het parkgedeelte van het Sint Annaplein gaan we nu nog niet reconstrueren. Dit is gepland voor 2025. Na de reconstructie van het weggedeelte Sint Annaplein gaan we verder met de Singel en Nieuwstraat, in 2023.

Reconstructie Kapelstraat

De reconstructie van de Kapelstraat tussen de Molenstraat en de Smederijstraat is een gezamenlijk project van de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. De gemeente Baarle-Hertog is kartrekker van dit project.

De bewoners hebben eerder hun ideeën, vragen en aandachtspunten aangegeven.

Op basis van die ideeën en de gemeentelijke beleidsdocumenten (o.a. Masterplan, GMB) is een adviesbureau bezig met het maken van een schetsontwerp.

Dit ontwerp bespreken we natuurlijk met de bewoners.

Nadere informatie volgt binnenkort.