Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Hondenbelasting

Heeft u één of meer honden, dan moet u daarvan aangifte doen en hondenbelasting betalen. U heeft hiervoor DigiD nodig. U kunt ook aangifte doen op de analoge manier. Hiervoor vult u de formulieren in die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Hond aan- of afmelden voor hondenbelasting

Tarieven 2018

Tariefsoort

Prijs per jaar

1e hond

€ 36,72

2e hond

€ 50,88

Iedere hond boven het aantal van 2

€ 65,16

Voor een kennel

€ 280,44

Bijvoorbeeld:

  • twee honden € 87,60
  • drie honden € 152,76

De hondenbelasting wordt berekend over het aantal maanden dat u houder bent van een hond. De aanslagen worden in mei opgelegd. Meldt u uw hond daarna af, of vertrekt u uit de gemeente, dan krijgt u het teveel betaalde geld op verzoek van ons teruggestort.

Aan- of afmelden hondenbelasting

Wanneer u één of meerdere honden heeft, dan kunt u dit melden via het formulier aan- of afmelden hondenbelasting. U heeft hiervoor DigiD nodig.

U kunt ook uw hond zonder DigiD aanmelden met het formulier aanmelden hondenbelasting (PDF, 68 kb) .

Heeft u geen hond meer? Dan kunt u uw hond zonder DigiD afmelden met het formulier afmelden hondenbelasting (PDF, 72 kb) .

Wanneer u verhuist naar een andere gemeente dan melden wij uw hond automatisch af bij onze gemeente.

Vrijstelling hondenbelasting

Voor sommige honden hoeft u geen hondenbelasting te betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om blindengeleidehonden, gehandicapten- en politiehonden en jonge honden tot twee maanden die nog bij hun moeder zijn. U moet deze honden wel aan- en afmelden.

Betalen hondenbelasting

De meeste aanslagen hondenbelasting worden in mei opgelegd. Zijn er daarna nog wijzigingen, dan wordt er op het einde van het jaar nog een aanslag opgelegd.

Automatische incasso

Wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit betekent dat de belasting in termijnen wordt afgeschreven van uw bankrekening. Door een machtiging af te geven, geeft u de gemeente toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is gemakkelijk voor u en heeft als voordeel dat u altijd op tijd betaalt. U vult één keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch. Voor het machtigingsformulier kunt u contact opnemen met de gemeente Baarle-Nassau. Let op: een machtiging geldt bij een aanslagbedrag vanaf € 45,00. Kleinere bedragen worden niet geïncasseerd via automatische incasso.

Automatische incasso stopzetten

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Neem dan contact op met de gemeente Baarle-Nassau.

Rekeningnummer wijzigen

Heeft u een nieuw rekeningnummer en wilt u via dit rekeningnummer uw gemeentelijke belastingen betalen? Dan kunt u de wijziging online doorgeven.

Controle hondenbelasting

In de gemeente Baarle-Nassau controleren we huis aan huis of u houder bent van een hond. Aan de hand van administratieve gegevens kan de hondencontroleur zien of uw hond is aangemeld.