Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Oude TV-kastjes op particulier en openbaar gebied

De gemeente krijgt regelmatig de vraag of we de oude tv-kastjes in de straat en op particulier grondgebied weg kunnen (laten) halen. De meeste van deze tv-kastjes zijn nu in eigendom van KPN. De gemeente heeft afspraken met Telenet en KPN gemaakt over deze tv-kastjes.

Zijn de kastjes nog in gebruik?

De meeste tv-kastjes zijn niet meer in gebruik. De paar kastjes die nog wel in gebruik zijn, zijn een onderdeel van een tracé naar de abonnees van Telenet op Belgisch grondgebied.

Worden alle kastjes weggehaald?

Met Telenet hebben we afgesproken dat zij de tv-kastjes op Nederlands grondgebied weghalen als zij een kabel moeten vervangen.

KPN kan de tv-kastjes niet zo snel weghalen. Met KPN hebben we afgesproken dat als de gemeente een weg gaat herinrichten de gemeente dit doorgeeft aan KPN. Als het dan mogelijk is haalt KPN de tv-kastjes weg. Dit doen ze dan ook met de ondergrondse kabels van het oude netwerk op openbaar grondgebied. Voor de kastjes op particulier grondgebied moet de eigenaar van het perceel toestemming geven om het tv-kastje weg te halen.

KPN haalt ook tv-kastjes weg als de kastjes kapot zijn of als deze gevaar opleveren. Op particulier grondgebied haalt KPN tv-kastjes weg als dat nodig is, bijvoorbeeld als iemand de tuin aanpast.

De gemeente Baarle-Nassau gaat bekijken of het financieel mogelijk is om in de komende jaren alle tv-kastjes die niet meer in gebruik zijn op openbaar gebied in het centrum weg te (laten) halen.

Hoe kan ik een verzoek indienen om een tv-kastje weg te laten halen?

Verzoeken om tv-kastjes weg te halen kunt u mailen naar Joost Verheijen, JoostVerheijen@abg.nl. Voor het verzoek hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • De redenen waarom het ktv-kastje weg moet;
  • De plaats waar het kastje staat;
  • Een foto van het tv-kastje;
  • Uw naam, adres en telefoonnummer.

Wij verzamelen de verzoeken en zetten deze één keer per maand door naar KPN. Als de gemeente en KPN het samen eens zijn over waarom het tv-kastje weg moet, haalt KPN het tv-kastje weg. Als het tv-kastje op particulier grondgebied staat neemt KPN contact op met u om het weg te halen.