Oude tv-kastjes op particulier en openbaar gebied

In opdracht van KPN verwijdert Allinq vanaf september 2019 de oude tv-kastjes in de gemeente Baarle-Nassau. De oude tv-kastjes staan op straat en op particulier grondgebied. De gemeente verleent hieraan medewerking en ondersteuning. In totaal gaat het om ruim 900 oude tv-kastjes, die niet meer in gebruik zijn. Ze waren onderdeel van het oude netwerk van Telenet. Enkele kastjes die nog wel in gebruik zijn, blijven staan. Deze zijn nog in gebruik voor de abonnees van Telenet op Belgisch grondgebied.

Wat is de planning van Allinq om de oude tv-kastjes weg te halen?

Allinq begint met de werkzaamheden in de dorpskern Baarle-Nassau. Daarna volgt de dorpskern Ulicoten en tot slot verwijdert Allinq in het buitengebied de oude tv-kastjes. We verwachten dat ze eind van dit jaar klaar zijn met het verwijderen van de kastjes. Kort voor de start van de werkzaamheden ontvangen omwonenden van KPN/Allinq een bericht.

Voor de werkzaamheden in de dorpskern Baarle-Nassau is een planning op wijkniveau gemaakt:

  • Van 2 tot 13 september: Centrum (Driehoek: Generaal Maczeklaan-Stationsstraat-N260)
  • Van 9 tot 20 september: Centrum-Noord (Driehoek: Boschovenseweg-Nassaulaan-Generaal Maczeklaan)
  • Van 16 september tot 4 oktober: Centrum-Noordwest (O.a. Sportlaan, Bospad, Eekhoornpad, Dasseburcht en Vossedaal)
  • Van 30 september tot 18 oktober: Boschoven-Oordeelstraat-Voske
  • Van 14 oktober tot 1 november: N260-Nijhoven-Kievit-Schaluinen-Ghil

Wat als ik een oud tv-kastje in mijn tuin heb staan?

In een bewonersbrief kondigt Allinq aan wanneer de werkzaamheden gepland zijn. Als de werkzaamheden beginnen, belt Allinq aan om dit aan te kondigen. Het achterblijvende gat wordt dichtgemaakt. Bent u niet thuis? Dan laat Allinq een brief achter over de verrichte werkzaamheden. De werkzaamheden komen voor rekening van KPN. De grondeigenaar mag dit stukje grond verder inrichten.

Waarom laat KPN de oude tv-kastjes weghalen?

De oude tv-kastjes zijn niet meer in gebruik en hebben geen functie meer. KPN onderhoudt de kastjes niet meer. Daarom laat KPN de kastjes weghalen. Sommige kastjes die nog wel in gebruik zijn, blijven staan. Deze zijn nog in gebruik voor de abonnees van Telenet op Belgisch grondgebied.

Wat gebeurt er met de ondergrondse kabels van en naar de oude tv-kastjes?

De ondergrondse kabels blijven vooralsnog in de grond zitten.

Meer informatie?

Allinq doet er alles aan om de overlast in de straat te beperken. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Allinq via baarle-nassau@allinq.nl