Internationale samenwerking

De gemeente Baarle-Nassau grenst aan België. We hebben vijf Belgische gemeenten als buurman. Er liggen stukjes België in onze gemeente: de enclaves. Deze enclaves zijn onderdeel van de gemeente Baarle-Hertog. In een aantal van die enclaves liggen ook weer stukjes Baarle-Nassau. Naast aangrenzende Belgische gemeenten en enclaves kennen we ook als grenssituatie onze dorpskern Castelre. Deze is georiënteerd op de Belgische gemeente Hoogstraten en er is een grenssituatie met woonconcentraties aan beide zijden van de grens (Weelde Statie / Baarle Grens).

Samen werken aan internationale bestuurskracht

De focus van het versterken van de internationale bestuurskracht ligt op het verbinden van internationale (Nederlands-Belgische) vraagstukken aan ontwikkelingen in Baarle-Hertog/Nassau.

We willen zelf meer kennis opdoen, meer inzicht krijgen, oplossingen bedenken, deze beproeven en nieuwe internationale werkmodellen introduceren.

Daarbij willen we samenwerken met partners In Nederland en België, binnen en buiten de gemeente en onze kennis, inzichten, proefopstellingen en werkmodellen delen met iedereen.

Ons motto: samen uniek

We willen meerwaarde bieden voor de beide gemeenten, Nederland, België, de Benelux en Europa. De Benelux is Europa in het klein, Baarle is de Benelux in het klein. Dat willen we samen doen met onze inwoners, vertegenwoordigers van overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoekers.

Samen staan we sterker. En, waar vind je binnen één gemeente alle veel voorkomende grenssituaties dicht bij elkaar? Wij durven te stellen: dat maakt ons uniek.

Kom zelf kijken en ervaren

We geloven in zelf ervaren én in de kracht van de ontmoeting. Daarom nodigen we iedereen uit die geïnteresseerd is in internationale vraagstukken om een kijkje te nemen in onze gemeente en ons grensgebied.

Nieuw: KoersKaart grensoverschrijdend samenwerken

Door de complexe enclavesituatie ervaren we in gemeente Baarle-Nassau elke dag wat het betekent om in twee landen te wonen, te leven, en/of te werken. Veiligheid en leefbaarheid houden niet op bij de grens. Met een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we het afgelopen jaar samen met onze samenwerkingspartners een instrument ontwikkeld om grensoverschrijdende samenwerking te versoepelen: De KoersKaart grensoverschrijdend samenwerken.

Het is een stappenplan waarmee je met alle betrokkenen op een interactieve en visuele manier een inhoudelijk thema verkent op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking. Op deze manier kunnen de betrokken partners op een constructieve manier de dialoog aangaan over een complex grensoverschrijdend thema.

Bekijk hier het filmpje waarin u ziet dat burgmeester Marjon de Hoon – Veelenturf de KoersKaart overhandigt aan demissionair staatssecretaris Raymond Knops.

Meer weten?

Meer weten over onze gemeente, ons grensgebied of ons programma om samen te werken aan versterken van internationale bestuurskracht? Neem dan contact op met Vicky Clarijs via vickyclarijs@abg.nl of 14013.