Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Jeugdhulp

Hebt u een vraag over de opvoeding van uw kind? Maakt u zich zorgen over een kind bij u in de buurt? Deel uw vragen of zorgen dan! U kunt met uw vraag terecht bij het CJG Breda. Samen met de CJG-er zoekt u naar oplossingen die voor u en in uw situatie werken. Daarnaast kunt u natuurlijk ook terecht bij de intern begeleider op school en de jeugd- of huisarts. Dus welke vraag u ook heeft: blijf er niet mee zitten. U staat er nooit alleen voor.

Wat als er meer ondersteuning nodig is?

Ook als er meer ondersteuning nodig is kunt u terecht bij het CJG Breda. De professional van het CJG luistert goed naar wat er precies speelt en vanuit zijn/haar kennis en ervaring kan hij/zij u persoonlijk en op maat adviseren en begeleiden. Waar nodig biedt het CJG ondersteuning of regelt samen met u passende zorg. In principe blijft de regie bij het gezin, tenzij het kind gevaar loopt. Dan worden in overleg met Veilig Thuis West-Brabant (voorheen Algemeen Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld) maatregelen genomen.

Het CJG Breda is 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar op 0800-4440003 (gratis). Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het CJG: www.cjgbreda.nl.

Waar kunt u terecht bij een crisisituatie?

  • Indien er sprake is van geweld of ernstig gevaar belt u 112.
  • Als u zorgen heeft over (dreigend) geweld in huiselijke kring kunt u bellen met 0800-2000. U belt dan met Veilig Thuis. Ook voor vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u terecht bij Veilig Thuis. Als u wil, kunt u anoniem blijven.
  • Als er sprake is van acute psychische problemen, neemt u dan contact op met de huisarts of een bij u bekende zorgverlener. Zij leggen voor u contact met de crisisdienst GGZ.

Informatie voor jeugdhulpverleners/-aanbieders

Wilt u jeugdhulp bieden aan kinderen en jongeren uit de gemeente Baarle-Nassau? Indien u voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, dan kunt u hiervoor gecontracteerd worden. De gemeente Breda verzorgt de contractering van jeugdhulpaanbieders voor Baarle-Nassau. Op de website van de gemeente Breda www.breda.nl vindt u meer informatie over het selectiesysteem. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u een e-mail sturen naar jeugdzorg@breda.nl.