Keerpunt'98

Keerpunt ’98: Het alternatief

Baarle-Nassau is een levendige plek waar je ontspannen kunt wonen. Investeren in ondernemerschap, betaalbare woningen en een frisse visie voor het centrum zijn de sleutels tot succes.

Dit vraagt om lef, creativiteit en luisteren naar wat de inwoners van Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelre echt belangrijk vinden. Dit vraagt om een open en transparant alternatief voor beleid en uitvoering van de afgelopen vier jaar.

Er is veel tijd gestoken in een nieuwe visie voor onze gemeente. Wij vinden dat we nu samen aan de slag moeten om plannen te realiseren.

De 8 belangrijkste thema’s van Keerpunt ’98 zijn:

  1. Investeer in een levendig, groen en gezellig centrum waar altijd iets te beleven is voor zowel inwoners als bezoekers.
  2. Geef ondernemers de ruimte en biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (nieuwe) ondernemers.
  3. Behoud karakter van oude gebouwen en monumenten; zo ook van het gebouw van het Cultureel Centrum Baarle.
  4. Voor het optimaal beheren, onderhouden en gebruiken van het buitengebied is het essentieel dat we zorgen voor voor een goede balans tussen agrarische sector, ondernemen, toerisme en natuur.
  5. Voorzie in passende woonruimte voor jongeren. De beschikbaarheid van betaalbare huur- en koopwoningen is hiervoor essentieel.
  6. Realiseer een Europese gemeente met Baarle-Hertog en creëer in allebei de gemeentes (Nassau EN Hertog) bestuur op maat.
  7. Behoud in onze gemeente een eigen loket. Het gemeentehuis moet een open huis zijn voor elke inwoner.
  8. Organiseer zorg en jeugdhulp op maat en laat regels en procedures minder leidend zijn. Zo kunnen de wijkverpleging en thuiszorg weer doen wat nodig is.

Keerpunt ’98 is te vinden op:

 

Is dit ook wat jij wilt voor ons Baarle-Nassau, stem dan 21 maart op Keerpunt ’98!