Subsidie Klimaatbestendig Baarle-Nassau

We zetten als gemeente stappen naar een klimaatadaptievere leefomgeving. Samen met onze inwoners en bedrijven kunnen we grote stappen zetten. Op verschillende manieren kunt u meehelpen aan een verbeterde biodiversiteit en het tegen gaan van hittestress. Ook kunnen we er samen voor zorgen dat het regenwater beter de bodem in kan zakken, waardoor er minder wateroverlast ontstaat. Om u een handje te helpen, bieden we de subsidie ‘Klimaatbestendig Baarle-Nassau’ aan. U vraagt de subsidie aan vóórdat u de maatregelen uit gaat voeren.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

U kunt deze subsidie aanvragen voor:

 • Groene daken
 • Waterreservoir
 • Waterpasserende of waterdoorlatende verharding
 • Infiltratie en afkoppelen van regenwater vanaf daken
 • Tegel eruit, groen erin

Wat moet ik aanleveren bij de aanvraag?

De aanvraag verloopt via DigiD of eHerkenning. Wat moet u allemaal toevoegen bij de aanvraag:

 • een beschrijving van de maatregel
 • het adres of de kadastrale percelen waarop u de maatregel uitvoert
 • de wijze van aanleg en uitvoering van de maatregel
 • de verwachte planning
 • een begroting van de kosten van de maatregel en één of meerdere offertes
 • een beschrijving, inclusief foto’s, van de huidige situatie en een beschrijving van de toekomstige situatie na het uitvoeren van de maatregel
 • een schriftelijke goedkeuring van de eigenaar van de woning om de maatregel uit te voeren (dit kan een machtigingsformulier zijn of toestemming van de verhuurder)
 • de gegevens van inschrijving en de penvoerder die namens de VvE de aanvraag indient

Hoeveel subsidie kan ik krijgen (particulieren)?

In de tabel hieronder ziet u waar u als inwoner precies de subsidie voor kunt krijgen.

 

Subsidiabele maatregelen huiseigenaren en huurdersSubsidiabel:Niet-Subsidiabel:Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:Met een maximum bedrag van:
A: Groen dak
 • Met een minimum van 25 liter per m2
 • Met een minimum van 7 m2
 
 
 • Groen dak pakket, inclusief beplanting
 • Aanlegkosten.
 
 
 • Aanleg of vervanging van dakbedekking.
 • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.
 
€20 per m²€ 1.500,-
B: Waterreservoir 
 • Waterschutting inclusief aansluitstuk en kraan
 • Wadi of regenwatervijver
 
 
 • Aansluiten op de hemelwaterafvoer,
 • bezorgkosten.
 
25%€ 250,-
C: Waterpasserende of waterdoorlatende verharding.
 • (open verharding waardoor het water de bodem in kan lopen)
 • Met een minimum van 20 m2
 
 
 • Verhardingsmateriaal,
 • Kosten van de aannemer
 • Afvoer van originele stenen/tegels.
 
 
 • Aanpassingen aan riool en hemelwater, elektra, kabels en leidingen
 
25%€ 1.000,-
D: Infiltratie en afkoppelen regenwater vanaf daken 
 • Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool
 • Aanleg infiltratievoorziening
 • Kosten infiltratievoorziening
 • Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein
 • Aansluiten van HWA- stelsel op gemeentelijke HWA-stelsel
 
 
 • HWA-stelsel aansluiten op gemengd in openbare ruimte
 
25%€ 1.500,-
E: Tegel eruit, groen erin
 • Met een minimum van 5 m2
 
 
 • Beplanting,
 • Potgrond,
 • Hovenierskosten
 
 
 • Verplaatsen kabels en leidingen
 
25%€ 500

Hoeveel subsidie kan ik krijgen (VVE's of bedrijven)?

In de tabel hieronder ziet u waar u als bedrijf of VVE subsidie voor kunt krijgen.

Subsidiabele maatregelen VVE’s en bedrijven met eigen grond en opstal  Subsidiabel:Niet-Subsidiabel:Vergoeding in % van de subsidiabele kosten:Met een maximum bedrag van:
A: Groen dak • substraatlaag tot 40 mm • Met een minimum van 25 liter per m2 • Met een minimum van 14 m2    • Groen dak-pakket, inclusief beplanting • Aanlegkosten. • Bouwkundige onderzoekskosten.    • Aanleg of vervanging van dakbedekking. • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.  € 20 per m²€ 3.000,-
B: Waterreservoir      • Waterschutting inclusief aansluitstuk en kraan • Wadi of regenwatervijver      • Aansluiten op de hemelwaterafvoer, • bezorgkosten.  25%€ 500,-
C: Waterpasserende of waterdoorlatende verharding  (open verharding waardoor het water de bodem in kan lopen.) • Met een minimum van 20 m2    • Verhardings-materiaal, • kosten van de aannemer • Afvoer van originele stenen/tegels.    • Aanpassingen aan riool en hemelwater, elektra, kabels en leidingen  25%Maximaal € 1.000,- bij 20m2 tot een maximum bedrag van € 2.000,- bij minimaal 40m2
D: Infiltratie en afkoppelen regenwater vanaf daken  • Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool • Aanleg infiltratievoorziening • Kosten infiltratievoorziening • Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein • Aansluiten van HWA- stelsel op gemeentelijke HWA-stelsel    • HWA-stelsel aansluiten op gemengd in openbare ruimte  25%€ 3.500,-
E: Tegel eruit, groen erin • Met een minimum van 10 m2    • Beplanting, • potgrond, • hovenierskosten.    • Verplaatsen kabels en leidingen  25%€ 1.000,-

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via duurzaamheid@abg.nl.