Laag inkomen

Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen. Tot 1 januari 2015 was deze toeslag bekend onder de naam Langdurigheidstoeslag.

Collectieve Zorgverzekering voor de Minima (CZM)

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met VGZ en CZ. U betaalt minder premie en bent toch goed verzekerd.

Sociaal Cultureel fonds

De gemeente Baarle-Nassau heeft een Sociaal Cultureel Fonds ingesteld. Doel van dit fonds is het leveren van een financiƫle bijdrage in bepaalde uitgaven om zo de maatschappelijke participatie te bevorderen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

De gemeente heeft een Jeugdfonds Sport en Cultuur. Doel van dit fonds is om kinderen te laten meedoen aan sport en cultuur.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een toeslag van 300 euro per maand, bedoeld voor jongeren vanaf 18 jaar met een arbeidshandicap en die een opleiding of studie volgen.