Medisch afval

Medisch afval kunnen we niet opnieuw gebruiken en hoort bij het restafval. Hierdoor hebben mensen met veel medisch afval (bijvoorbeeld stoma-materiaal of dialyseafval) veel meer restafval. Dit brengt dan hoge kosten met zich mee, want u betaalt per kilogram restafval dat u aanbiedt. Om u hierin tegemoet te komen, compenseren we een deel van deze extra kosten. Dat doen we door per jaar 41,40 euro op uw vastrecht in mindering te brengen. Dit ziet u terug op uw eindafrekening aan het eind van 2023. Dit noemen we de ’Regeling medisch afval’.

Hoe kunt u in aanmerking komen voor de ‘Regeling medisch afval’?

Wilt u van deze regeling gebruik maken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 013.

U heeft een doktersverklaring, een verzekeringsverklaring of bijvoorbeeld een aankoop-/afhaalbewijs van de apotheek nodig.

Hoe biedt u uw medisch afval aan?

U doet uw medisch afval (zoals stoma-materiaal of dialyseafval) in uw restafvalcontainer.

Ook plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding, nierdialysemateriaal en CAPD-afval mag in uw restafvalcontainer. Dit afval bevat namelijk sporen van medicijnen of bacteriën en kan daarom niet bij het PMD-afval. Dat is onveilig voor mensen die dat afval sorteren en verwerken.

Waar laat u ander medisch afval zoals spuiten of resten medicijnen?

Niet al het medisch afval mag in uw restafvalcontainer. Spuiten of resten van medicijnen levert u in bij de apotheek of bij de milieustraat. Verwijder zoveel mogelijk papier en karton. Let op dat u spuiten en naalden verpakt in een naaldenbox. Deze haalt u bij de milieustraat of uw apotheek.

Waar kunt u luier- en incontinentiemateriaal kwijt?

Voor luier- en incontinentiemateriaal staan speciale verzamelcontainers in elk dorp. Deze materialen hergebruiken we. Op www.baarle-nassau.nl/luiers ziet u waar deze containers staan.