Nieuwjaarsboodschap 2023

10 januari 2023

Beste inwoners van onze bijzondere gemeente Baarle-Nassau,

Terugkijkend op het voorbije jaar, kunnen we er zeker niet omheen dat 2022 een jaar was van grote impact. Ons deel van de wereld ging weer wat meer open doordat de coronacrisis enigszins beheersbaar werd. We konden weer meer gaan genieten van activiteiten en van elkaar. Maar tegelijkertijd diende zich een compleet andere, onvoorstelbare ontwikkeling aan. Na bijna 80 jaar vrede in Europa, startte er in februari een heuse oorlog tussen twee grote Europese landen. Deze oorlog heeft ongekende gevolgen, voor Oekraïne maar ook wereldwijd.

Ook werd in 2022 pijnlijk duidelijk dat we nog voor tal van andere uitdagingen staan. Zoals de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de energiecrisis, de woningcrisis, de vluchtelingencrisis, de personeelscrisis en de ontwikkeling van onze koopkracht. Dit alles maakt veel mensen onzeker en bezorgd. Op zich volledig begrijpelijk, immers al deze onderwerpen zijn bepalend voor de manier waarop wij en onze kinderen straks wonen, werken, ondernemen en met elkaar samenleven.

Maar naast bezorgd, maakt het mensen ook boos. En niet zelden wordt die boosheid omgezet in agressief en vandalistisch gedrag. Volstrekt onacceptabel!  Als ik naar die beelden kijk, dan zie ik naast jongvolwassenen ook veel tieners, kinderen haast nog. Het gevoel wat me dan bekruipt is; Hoe kunnen we deze enorme onvrede beteugelen? Maar ook; waar zijn de ouders van deze kids? Een vraag die ik mij overigens ook wel eens stel in relatie tot sommige van onze eigen jongeren. Natuurlijk, iedereen is jong geweest en heeft hier en daar wat kattenkwaad uitgehaald. De overlast die al vanaf de herfstvakantie door het afsteken van knalvuurwerk werd ervaren, is evengoed niet acceptabel. Dat is dan ook de reden dat ik alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar in november een brief heb geschreven. Niet om hen te veroordelen, maar om hen op te roepen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een Baarle waarin het fijn wonen en leven is. Samen maken we immers Baarle!

Natuurlijk kunnen we niet alle problemen waarmee we worden geconfronteerd als kleine gemeente zelf oplossen. Wel proberen we een bijdrage te leveren aan de oplossing. Daarbij benutten we bestuurlijk ons netwerk in Den Bosch, Den Haag en in Brussel maximaal. Om zo ook bij de hogere overheden ons geluid te laten horen, zodat we tot handelingsperspectief kunnen komen. Zeker ook als bijzondere enclavegemeente, waar verschil tussen wet- en regelgeving niet zelden leidt tot bizarre situaties. Ik hoef de overlast van het vuurwerktoerisme maar te noemen en het beeld is helder.

Opgave is om vooral ook de lokale vertaalslag te maken van de grotere uitdagingen naar de daadwerkelijke situatie voor onze inwoners en ondernemers in Baarle. De geschiedenis leert ons dat we heel veel kunnen bereiken als we samenwerken. Zo versterken we de komende jaren de kwaliteitsbeleving van ons bijzondere dorpscentrum in Baarle. De reconstructie van de Generaal Maczeklaan, de Chaamseweg/Hoogbraak en de Alphenseweg naast het Sint Annaplein smaken naar meer. Hierbij zoeken we de samenwerking met Baarle-Hertog maximaal op.

Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is die op het gebied van het sociaal domein. Vanaf 1 januari werken we samen met elf andere gemeenten in de regio Hart van Brabant. We bereiken hiermee dat we de leefwereld van de inwoners die ondersteuning behoeven centraal kunnen stellen: één gezin, één plan en één coördinator.

Ook boden we in 2022 ondersteuning bij de noodopvang van Oekraïners, als ook voor 45 kinderen op de vlucht op de Ponderosa in Ulicoten. Aandacht was er ook terecht voor onze boeren. Zij onderstreepten in juli middels een indrukwekkende demonstratie de gevolgen van de stikstofcrisis voor hun bedrijf.

Vele uitdagingen staan er voor het nieuwe jaar 2023 op de agenda. De beteugeling van de bestaande crisissen, maar zeker ook de realisatie van eerder vastgelegde politiek-bestuurlijke ambities. Zowel sec voor de gemeente Baarle-Nassau, als voor ons gezamenlijk Belgisch-Nederlandse Baarle, waarbij de realisatie van het nieuwe CCB en de verdere vervolmaking van de reconstructie van ons centrum voor dit college op nummer 1 staan. Maar ook in relatie met onze bestuurlijke partners Alphen-Chaam en Gilze en Rijen staan er mooie uitdagingen geagendeerd, zoals de realisatie van één backoffice voor onze gewaardeerde gezamenlijke ambtelijke ABG-organisatie en de verdere doorontwikkeling daarvan.

Stuk voor stuk uitdagingen waar ons gemeentebestuur met volle energie de schouders onder zal zetten. En als uw burgemeester heb ik er alle vertrouwen in dat we op al die dossiers betekenisvolle stappen gaan zetten in het komende jaar. Misschien zijn de stappen niet altijd zo groot als we graag zouden zien, maar elke stap brengt ons dichter bij ons doel. Daar wil ik dan ook graag met u symbolisch het glas op heffen!

Namens de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en alle gemeentemedewerkers wens ik u een in alle opzichten mooi 2023!

Met hartelijke nieuwjaarsgroeten,

Marjon de Hoon-Veelenturf,
burgemeester van Baarle-Nassau