Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Werkzaamheden en verkeersmaatregelen aanleg Randweg Baarle

20 februari 2018

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant legt Boskalis Nederland de Randweg Baarle aan. In de komende periode zijn diverse werkzaamheden gepland. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren zijn er  verkeersmaatregelen genomen.

Oordeelsestraat

Vanaf 19 februari 2018 verlegt de aannemer de kabels en leidingen in de Oordeelsestraat. Van 12 maart tot en met 30 maart is er in deze straat een rijbaan afgesloten. Verkeerslichten leiden het verkeer langs de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn gepland tot half mei 2018.

Aanleg rotondes

Dit voorjaar legt Boskalis de rotondes aan de Alphenseweg en Nijhoven aan. De werkzaamheden aan de Alphenseweg zijn van februari tot en met half april. De aanleg van de rotonde Nijhoven is gepland van begin april tot half juni.

Grondwerkzaamheden

Tussen de Alphenseweg en de Turnhoutseweg vinden tot half april verschillende graafwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden bestaan uit het graven van watergangen, het aanleggen van het zandbed om de weg op aan te leggen en het op hoogte brengen van de toekomstige bermen.

De bouw van de onderdoorgang Oordeelsestraat en fietstunnel Reth staan gepland voor mei 2018 tot en met juli 2019.

Meer weten? Kijk dan op www.omleggingbaarle.nl of mail naar omgevingbaarle@boskalis.com.